fbpx

Vireillä olevat kaavat

Vilmeikön RA-alueen kaavamuutos

Luonnos Kuulutus

Luonnos_Vilmeikonranta_K239_akm_01062022

OAS_Vilmeikonranta_K239_akm

Selostus_Vilmeikonranta_K239_akm


Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuisto

Aloitus vaihe

Napalankalliot-Hietaharjunkangas_yleisötilaisuus_09062022

Napalankalliot-Hietaharjunkangas YVA-ohjelma

KUULUTUS_Napalankalliot-HietaharjunkangasOYK_vireilletulo

Kuortane_Napalankalliot-Hietaharjunkangas_OAS

Kuortane_Napalankallio_OAS

2021-12-02 Ilmatar Kuortane infotilaisuus

Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuiston kaava-alue

Kuulutus: Tuulivoimaosayleiskaavahankkeesta tiedottaminen

Kartta-aluerajaus


KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS –
KESKUSTIEN JA KIRKKOTIEN ALUEET SEKÄ KORTTELIT 6, 38, 54, 153 JA 154

Ehdotus

Kuulutus

Ehdotus_Keskustie_Kirkkotie_ak

Selostus_Keskustie_Kirkkotie_ak

Liite1_Tiesuunnitelma

Liite2_OAS_Keskustie_Kirkkotie_ak

Liite3_Seurantalomake_Keskustie_Kirkkotie

Luonnos

Luonnos_Keskustie_Kirkkotie_ak_15112021

keskustie kirkkotie selostus 18.11.2021-2

OAS_Keskustie_Kirkkotie_ak

Liite1_Tiesuunnitelma


Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava 2

Ehdotus

Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotuksen esittelytilaisuuteen ke 10.8. klo 17.30-19.30, linkki tilaisuuteen https://bit.ly/3N6hfes

Kuulutus Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava ehdotuksen nähtävillä olosta

2022_06_09_Sarvineva_tuulivoimaOYK_selostus

Osayleiskaava_08_06_2022

Liite_1_Sarvineva_OAS_2022_02_10

Liite_2_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvitys_2016

Liite_3_Sarvinevan_linnustoselvitykset_2019

Liite_4_Sarvinevan_syysmuutonseuranta_2018_10_11

Liite_5_Sarvinevan_arkeologinen_selvitys_2019_10_27

Liite_6_Nakymaalueanalyysi_ja_valokuvasovitteet_20200114_std

Liite_7_Sarvinevan_melu-_ja_varjostusmallinnusraportti__02022022

Liite_8_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvityksen_paivitys_2020

Liite_9_Vastineet_kaavaluonnoksen_lausuntoihin_ja_mielipiteisiin_2022_06_06

Luonnosvaihe

Kuulutus Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava luonnos

Osayleiskaava_07_02_2022

2022_02_10_Sarvineva_tuulivoimaOYK_selostus

Liite_1_Sarvineva_OAS_2022_02_10

Liite_2_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvitys_2016

Liite_3_Sarvinevan_linnustoselvitykset_2019

Liite_4_Sarvinevan_syysmuutonseuranta_2018_10_11

Liite_5_Sarvinevan_arkeologinen_selvitys_2019_10_27

Liite_6_Nakymaalueanalyysi_ja_valokuvasovitteet_20200114_std

Liite_7_Sarvinevan_melu-_ja_varjostusmallinnusraportti__02022022 Liite_8_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvityksen_paivitys_2020

Liite_9_Sarvineva_luonnos_vastineet_24_11_2020

Liite_10_Vastineet_kaavaehdotuksen_lausuntoihin_ja_muistutuksiin_14_04_2021

Aloitusvaihe

Kaavoitusaloite kh päätös

Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava 1

Kaavaa käsitellään Hallinto oikeudessa

Sarvineva ehdotus vastineet 22.2.2021

Osayleiskaava_27_11_2020

2020_11_27_Sarvineva_tuulivoimaOYK_selostus (1)

Liite_2_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvitys_2016

Liite_3_Sarvinevan_linnustoselvitykset_2019

Liite_4_Sarvinevan_syysmuutonseuranta_2018_10_11

Liite_5_Sarvinevan_arkeologinen_selvitys_2019_10_27

Liite_6_Nakymaalueanalyysi_ja_valokuvasovitteet_20200114_std

Liite_7_Sarvinevan_melu-_ja_varjostusmallinnusraportti_20191202_std

Liite_8_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvityksen_paivitys_2020

Sarvineva_luonnos_vastineet_24_11_2020

Kaavaehdotuksen esittelyvideo


Kuortaneenjärven pohjoisosan yleiskaavoitus

Kuortaneenjarvi_pohjoisosa_royk_alue1_KV31012022

Selostus_Kuortaneenjarvi_pohj_royk_KV31012022

Hyväksytty Pohjoisosan 1.vaihe

Kuulutus Kuortaneenjärven pohjoisosan yleiskaava saanut lainvoiman

Päätö hyväksytty Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavoitus

Kuortaneenjarvi_pohjoisosa_royk_Tark

Selostus_Kuortaneenjarvi_pohj_royk_Tark

Liite1_OAS_Kuortaneenjarvi_pohj_oyk_20062019

Liite2_Luontoselvitys_Kuortaneenjärvi_pohjoinen_oyk

Liite3_Maisemaselvitys_2017

Liite4_Raportti_Kuortaneenjarven_pohjoisosan_arkeologinen_inventointi

Liite5_Rakennusinventoinnin_kohdekortit_kiinteistökohtaisesti nähtävillä kunnantalolla

Liite6_Arvoluokitustaulukko_A3

Liite7_Tulvalausunto_31122018

Liite8_Mitoitustaulukko_Ehdotus_04032021

Liite9_VON_Muistio_26112018

Liite10_KuortaneOYK_luonnos_vastineet_nettiin

Liite11_Muistio_ELY_tyoneuvottelu_01042020_ROYK

Liite12_Muistio_VON_08112021_Kuortane_Tark


Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2021

2022 Kaavoituskatsaus


Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050