Vireillä olevat kaavat

Kuortaneenjärven pohjoisosan Osayleiskaavan 2.osa, 2 ehdotus

Ehdotus_2_Kuortaneenjarvi_pohjoisosa_royk_Vaihe2_13032024

Selostus_Kuortaneenjarvi_pohj_royk_Vaihe2_Tark

Liite1_OAS_Kuortaneenjarvi_pohj_oyk_20062019

Liite2_Luontoselvitys_Kuortaneenjarvi_pohjoinen_oyk

Liite3_Maisemaselvitys_2017

Liite4_Raportti_Kuortaneenjarven_pohjoisosan_arkeologinen_inventointi

Liite 5 Rakennusinventoinnin kohdekortit nähtävillä rakennustarkastajan huoneessa kiintestöjen omistajille(sovi aika)

Liite6_Arvoluokitustaulukko_A3

Liite7_Tulvalausunto_31122018

Liite8.1_Mitoitustaulukko_Ehdotus2_13032024

Liite9_VON_Muistio_26112018

Liite10_KuortaneOYK_luonnos_vastineet_nettiin

Liite11_Muistio_ELY_tyoneuvottelu_01042020_ROYK

Liite12_Muistio_VON_08112021_Kuortane_Tark

Liite13_Ehdotus_vastineet_Tark_vaihe1

Liite14_Muistio_Tyoneuvottelu_13022023

Liite15_Ehdotus_vastineet_Tark_13032024_nettiin

Kuortaneenjärven pohjoisosan yleiskaava

Kuortaneenjarvi_pohjoisosa_royk_alue1_KV31012022

Selostus_Kuortaneenjarvi_pohj_royk_KV31012022

Hyväksytty Pohjoisosan 1.vaihe

Kuulutus Kuortaneenjärven pohjoisosan yleiskaava saanut lainvoiman

Päätö hyväksytty Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavoitus

Kuortaneenjarvi_pohjoisosa_royk_Tark

Selostus_Kuortaneenjarvi_pohj_royk_Tark

Liite1_OAS_Kuortaneenjarvi_pohj_oyk_20062019

Liite2_Luontoselvitys_Kuortaneenjärvi_pohjoinen_oyk

Liite3_Maisemaselvitys_2017

Liite4_Raportti_Kuortaneenjarven_pohjoisosan_arkeologinen_inventointi

Liite5_Rakennusinventoinnin_kohdekortit_kiinteistökohtaisesti nähtävillä kunnantalolla

Liite6_Arvoluokitustaulukko_A3

Liite7_Tulvalausunto_31122018

Liite8_Mitoitustaulukko_Ehdotus_04032021

Liite9_VON_Muistio_26112018

Liite10_KuortaneOYK_luonnos_vastineet_nettiin

Liite11_Muistio_ELY_tyoneuvottelu_01042020_ROYK

Liite12_Muistio_VON_08112021_Kuortane_Tark


Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuisto

Luonnos vaihe kaava

Linkki tammikuussa 2024 pidettävään yleisötilaisuuteen:
https://youtube.com/live/Dg2DH1wP2b0?feature=share

Kuortane_Napalankalliot-Hietaharjunkangas_Kaavaluonnos_06112023

Kuortane_Napalankalliot_Hietaharjunkangas_kaavaselostus

Liite1_Kuortane_Napalankallio_OAS_03112023

Liite2_Kuortane_Napalankalliot_OAS_palaute

Liite3_Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvasovitteet_Optimized

Liite4_Arkeologinen inventointiraportti_Optimized

Liite5_Luonto- ja linnustoselvitys

Liite6_Lintujen kevätmuuttoselvitys

Liite9_Lepakkoselvitys

Liite10_Larvannevan Natura-arviointi

Liite11_Peränevanholman Natura-arviointi

Liite12_Meluselvitys

Liite13_Välkeselvitys

Liite14_Voimalakokojen vertailu+liitteet

Luonnos vaihe YVA

YVA selostus

Liite 2 Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvasovitteet_Optimized

Liite 3 Voimalakokojen vertailu + liitteet 1,3 ja 4

Liite 4 Arkeologinen inventointiraportti_Optimized

Liite 5 Sähkönsiirtolinjan arkeologinen inventointi_optimized

Liite 6 Luonto- ja linnustoselvitys

Liite 7 Sähkönsiirtoreitin luontotyyppi- ja liito-oravakartoitus

Liite 8 Lintujen kevätmuuttoselvitys

Liite 11 Lepakkoselvitys

Liite 12 Larvannevan Natura-arviointi

Liite 13 Paukanevan Natura-arviointi

Liite 14 Peränevanholman Natura-arviointi

Liite 15 Asukaskyselyn yhteenveto

Liite 16 Meluselvitys

Liite 17 Välkeselvitys

Aloitus vaihe

Napalankalliot-Hietaharjunkangas_yleisötilaisuus_09062022

Napalankalliot-Hietaharjunkangas YVA-ohjelma

KUULUTUS_Napalankalliot-HietaharjunkangasOYK_vireilletulo

Kuortane_Napalankalliot-Hietaharjunkangas_OAS

Kuortane_Napalankallio_OAS

2021-12-02 Ilmatar Kuortane infotilaisuus

Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuiston kaava-alue

Kuulutus: Tuulivoimaosayleiskaavahankkeesta tiedottaminen

Kartta-aluerajaus


Vilmeikön RA-alueen kaavamuutos

Luonnos Kuulutus

Luonnos_Vilmeikonranta_K239_akm_01062022

OAS_Vilmeikonranta_K239_akm

Selostus_Vilmeikonranta_K239_akm


Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava 2

Ehdotus

Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaavan kaavaehdotuksen esittelytilaisuuteen ke 10.8. klo 17.30-19.30, linkki tilaisuuteen https://bit.ly/3N6hfes

Kuulutus Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava ehdotuksen nähtävillä olosta

2022_06_09_Sarvineva_tuulivoimaOYK_selostus

Osayleiskaava_08_06_2022

Liite_1_Sarvineva_OAS_2022_02_10

Liite_2_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvitys_2016

Liite_3_Sarvinevan_linnustoselvitykset_2019

Liite_4_Sarvinevan_syysmuutonseuranta_2018_10_11

Liite_5_Sarvinevan_arkeologinen_selvitys_2019_10_27

Liite_6_Nakymaalueanalyysi_ja_valokuvasovitteet_20200114_std

Liite_7_Sarvinevan_melu-_ja_varjostusmallinnusraportti__02022022

Liite_8_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvityksen_paivitys_2020

Liite_9_Vastineet_kaavaluonnoksen_lausuntoihin_ja_mielipiteisiin_2022_06_06

Luonnosvaihe

Kuulutus Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava luonnos

Osayleiskaava_07_02_2022

2022_02_10_Sarvineva_tuulivoimaOYK_selostus

Liite_1_Sarvineva_OAS_2022_02_10

Liite_2_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvitys_2016

Liite_3_Sarvinevan_linnustoselvitykset_2019

Liite_4_Sarvinevan_syysmuutonseuranta_2018_10_11

Liite_5_Sarvinevan_arkeologinen_selvitys_2019_10_27

Liite_6_Nakymaalueanalyysi_ja_valokuvasovitteet_20200114_std

Liite_7_Sarvinevan_melu-_ja_varjostusmallinnusraportti__02022022 Liite_8_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvityksen_paivitys_2020

Liite_9_Sarvineva_luonnos_vastineet_24_11_2020

Liite_10_Vastineet_kaavaehdotuksen_lausuntoihin_ja_muistutuksiin_14_04_2021

Aloitusvaihe

Kaavoitusaloite kh päätös

 


Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsaus 2021

2022 Kaavoituskatsaus


Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050

Maakuntakaavan uudistaminen