Vireillä olevat kaavat

Kirkon seudun asemakaavan muutos, Kuortaneen Urheiluopiston alue

Kaavakarttaluonnos Asemakaavan muutos Urheiluopiston alue

Selostus Urheiluopisto

Oas asemakaavan muutos Urheiluopiston alue

Liite2_Havainnekuvat_luonnos_04022021

Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava

Osayleiskaava_27_11_2020

2020_11_27_Sarvineva_tuulivoimaOYK_selostus (1)

Liite_2_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvitys_2016

Liite_3_Sarvinevan_linnustoselvitykset_2019

Liite_4_Sarvinevan_syysmuutonseuranta_2018_10_11

Liite_5_Sarvinevan_arkeologinen_selvitys_2019_10_27

Liite_6_Nakymaalueanalyysi_ja_valokuvasovitteet_20200114_std

Liite_7_Sarvinevan_melu-_ja_varjostusmallinnusraportti_20191202_std

Liite_8_Sarvinevan_tuulipuistohankkeen_luontoarvojen_perusselvityksen_paivitys_2020

Sarvineva_luonnos_vastineet_24_11_2020

Kaavaehdotuksen esittelyvideo

 

Kuortaneenjärven pohjoisosan yleiskaavoitus

Selostus_Kuortaneenjarvi_pohj_royk_20062019

Luonnos_Kuortaneenjarvi_pohjoisosa_royk

Liite1_OAS_Kuortaneenjarvi_pohj_oyk_20062019

Liite2_Luontoselvitys_Kuortaneenjärvi_pohjoinen_oyk

Liite3_Maisemaselvitys_2017

Liite4_Raportti_Kuortaneenjarven_pohjoisosan_arkeologinen_inventointi

Liite 5 Rakennusinventoinnin kohdekortit nähtävillä kunnantalolla

Liite6_Arvoluokitustaulukko_A3

Liite7_Tulvalausunto_31122018

Liite8_Mitoitustaulukko_Luonnos_20062019

Liite9_VON_Muistio_26112018

 

Asemakaavan laajennus Sampolan alue

Kuulutus

Luonnos_Sampola_ak

OAS_Sampola_ak

Selostus_Sampola_ak

 

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2020