fbpx

Meluntorjunta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on alueellaan valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa. Ympäristöpäällikkö suorittaa tarpeen vaatiessa äänitasomittauksia ulkotiloissa. Ilmoitus tehdään ympäristösuojelupäällikölle jos tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä tai tilapäisestä tapahtumasta, kuten moottoriurheilukilpailusta, huvi- tai näytöstilaisuudesta saattaa aiheutua melua, joka voi olla erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.