Meluntorjunta

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on alueellaan valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa. Ympäristöpäällikkö suorittaa tarpeen vaatiessa äänitasomittauksia ulkotiloissa. Ilmoitus tehdään ympäristösuojelupäällikölle jos tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä tai tilapäisestä tapahtumasta, kuten moottoriurheilukilpailusta, huvi- tai näytöstilaisuudesta saattaa aiheutua melua, joka voi olla erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville tai työskenteleville.