Lannan aumaus ja levittäminen poikkeuksellisissa tilanteissa

Lannan varastoinnista aumassa tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta varten on lomake ja ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään auman paikka. Lannan aumauksessa on noudatettava Valtionevoston asetusta 1250/2014.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa. Poikkeaminen ei ole mahdollista maatilan kaupallisille valmisteille eikä muille orgaanisille lannoitevalmisteille. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 31.10. mennessä kunnan ympäristönsuojeluun. Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa on marraskuun viimeinen päivä (30.11.).

Lannanaumauslomake

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa