Saavutettavuusseloste

Kuortaneen kunnan verkkosivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka mukaan digitaaliset palvelut, kuten verkkosivut, sekä niiden sisällöt tulee olla sellaisia, että niitä pystyy kuka tahansa käyttämään ja ymmärtämään mitä niissä sanotaan. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa.

Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu WCAG 2.0 –kriteeristön vaatimukset, ja työtä saavutettavuuden eteen ja havaittujen epäkohtien korjaamiseksi tehdään jatkuvasti. Verkkosivujen käytettävyyttä, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kehitetään kaikenlaisille käyttäjille erilaisista toimintarajoitteista huolimatta tasavertaisuuden varmistamiseksi. Videoiden tekstittäminen aiheuttaa tällä hetkellä kunnalle kohtuuttoman rasitteen, josta syystä emme valitettavasti pysty tekstitystä videoihin toteuttamaan.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ehdotuksia Kuortaneen kunnan verkkosivujen ja niiden saavutettavuuteen sekä mahdollisiin ongelmiin liittyen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi tai palautelomakkeen kautta.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Voit tehdä verkkosivustostamme saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön, mikäli emme ole tehneet verkkosivustollemme saavutettavuuden edellyttämiä muutoksia. Saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), jonka verkkosivuilta löydät ohjeet ja osoitteet jatkotoimenpiteisiin.