Hallinto-osasto

Hallinto-osasto huolehtii yleis-, henkilöstö- ja taloushallintoon kuuluvien asioiden kehittämisestä, koordinoinnista ja hoitamisesta sekä tarjoaa niitä kunnan eri toimialueille ja asiakkaille.

Yleishallinnon tehtäviin kuuluu:

 • huolehtia kunnanvaltuuston ja –hallituksen valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä
 • huolehtia kunnan asiakirjahallinnosta ja arkistonhoidosta
 • huolehtia kunnan markkinoinnista ja tiedottamisesta
 • ylläpitää kunnan info- ja asiakaspalvelupistettä
 • toimia kunnan vaaliviranomaisena
 • huolehtia kunnan asuntojen vuokrauksesta

Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu:

 • henkilöstöhallinto; keskitetyt henkilöstöasiat
 • palkanlaskenta, ennakonperintä- ja henkilöstön eläkeasiat
 • yleissopimuksen mukainen työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta
 • työllistämiseen liittyvät asiat

Taloushallinto tehtäviin kuuluu:

 • päätöksentekoa, suunnittelua ja palveluntuotantoa palvelevan talousinformaation tuottaminen, kokoaminen ja raportointi ja analysointi
 • laskentatoimen ja laskentajärjestelmien kehittäminen
 • rahoituksen suunnittelu ja seuranta, rahoitustoiminnoista ja maksuvalmiudesta huolehtiminen
 • kuntakonsernin talousohjaus ja koordinointi
 • riskienhallinnan ohjaus ja suunnittelu