Luottamushenkilöstö

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto. Kuortaneen valtuustoon on valittu vuoden 2017 kuntavaaleissa 19 valtuutettua vuosiksi 2017-2021.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kuntalain 18.2 §:n mukaan valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

Kunnan muita toimielimiä ovat valtuuston nimeämät lautakunnat. Lautakuntien kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen  edustajien lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Lisäksi kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ovat valinneet edustajansa eri yhteisöjen ja yhtiöiden kokouksiin.