fbpx

Yrittäjälle

Useat organisaatiot voivat auttaa kuortanelaisia yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja:

Kuortaneen kunnan elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi auttaa ja neuvoo tarvittaessa erilaisissa ongelmatilanteissa, johon voidaan löytää ratkaisua paikallisesti. Ole rohkeasti yhteydessä joko puhelimella tai sähköpostill:

p. 0405057802, aapo.petajaniemi@kuortane.fi

Kustannustuki III

Kustannustuen kolmas kierros on eduskunnan käsittelyssä. Tukea haetaan Valtiokonttorista. Tukihaku avoinna 27.4. – 23.6.

Kustannustuen kolmas hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021.

Yksinyrittäjätuki on osa kustannustukea.

Lisätietoja: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/

Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan kuortanelaisten yritysten myöntämiin lahjakortteihin

Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan Kuortaneelle rekisteröityjen yritysten myymille lahjakorteille. Yritys voi myydä asiakkaille poikkeusaikana lahjakortteja, joita asiakas voi käyttää lahjakortin voimassaoloajan (maksimissaan vuosi). Jos yritys, josta lahjakortti on ostettu, ei pysty tarjoamaan myymäänsä palvelua/tavaraa asiakkaalle ylivoimaisen esteen takia, kunta korvaa lahjakortin arvon asiakkaalle, lahjakortin voimassaoloaikana. Kuortaneen kunta antaa asiakaskohtaisen takauksen, joka on maksimissaan 300 euroa.

Kuortaneen kunta valmistelee pyynnöstä lahjakorttipohjat, joita yritykset voivat käyttää. Lahjakortissa on mainittava yrityksen nimi myöntäjän allekirjoituksella tai leimalla täydennettynä, summa sekä myöntämispäivämäärä.

Yrittäjillä oikeus työttömyysturvaan, laki voimassa 30.6.2021 saakka

Laki yrittäjien työttömyysturvasta on tullut voimaan 8.4.2020. Laki on voimassa 30.6.2021 saakka.

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Päätös koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.
Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Täältä saat lisätietoa: Linkki artikkeliin.

Muita tahoja, joista yrittäjä voi saada apua:

  • Team Finland – verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. Verkoston lisäksi monet muut valtionhallinnon toimijat ovat koostaneet tietopaketteja yrityksille koronavirustilanteesta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita eri organisaatiot toteuttavat kriisin hillitsemiseksi. Katso eri toimijoiden tarjoamat palvelut, joissa huomioidaan muuttuva tilanne maailmanlaajuisesti: https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/
  • Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan. Tietopaketti löytyy sivulta www.yrittajat.fi/korona. Neuvontaa on lisätty erityisesti työnantajien ohjeistukseen, talousvaikutuksiin, tukitoimiin ja korvaus- sekä sopimusasioihin liittyen.
  • Myös Yritys-Suomen Talousapu puhelinpalveluun puh. 02950 24880 on lisätty vastauskapasiteettia. Talousvaikeuksien kohdatessa näihin ammattilaisiin kannattaa olla yhteyksissä: https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapuneuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd64c5b46afc6bb
  • Finnvera on käynnistänyt myös toimia yritysten tueksi. Näistä löytyy tietopaketti sivulta: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille. Finnvera suhtautuu myös joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi.
  • Suomen Uusyrityskeskukset ry on yhdessä Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton ja SEKESin kanssa valmistellut yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiseksi. Osana yhteistyötä myös Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antavasta saa maksutonta neuvontaa yrityksille ja yrittäjille, joille koronavirus on tuomassa ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Apua tarvitsevat voivat olla yhteydessä puhelimitse tai varata aikoja uusyrityskeskuksen neuvontaan ajanvarauskalenterista. Yhteystiedot ja ajanvarauskalenteri www.neuvoa-antava.fi.
  • Kuusiokuntien yhteinen Suunta tulevaan Kuusiokunnissa –hanke tarjoaa www.pestuumarkkinat.fi –palvelun, jossa työ kohtaa tekijänsä, sillä palvelussa eri mittaisia pestejä tarjoavat yritykset ja yhteisöt sekä maa- ja kotitaloudet voivat ilmoittaa avoimista tehtävistä ja työtä tarvitsevat voivat ilmoittaa, minkälaisista pesteistä ovat kiinnostuneita.Palvelu on kaikille käyttäjille maksuton ja palvelun käytössä avustaa meklari Ritva Raisio.Lisätietoja palvelusta ja hankkeesta: Meklari Ritva Raisio, 050 593 6210, meklari@pestuumarkkinat.fi
  • Verottajakin on talkoissa mukana: Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/