fbpx

Yrittäjälle

Useat organisaatiot voivat auttaa kuortanelaisia yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja:

 

Kuortaneen kunnan elinkeinovastaava Teija Uitto-Kohonen (3.8.2020 alkaen) auttaa ja neuvoo tarvittaessa erilaisissa ongelmatilanteissa johon voidaan löytää ratkaisua paikallisesti. Ole rohkeasti yhteydessä joko puhelimella tai sähköpostilla:                                                                                                                                                                         s-posti: teija.uitto-kohonen(ät)kuortane.fi
              puh: 040 5057802

 

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnalta tukea koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea voi hakea 30.9. mennessä. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen.Haku on avautunut 15.4.2020 ja siihen pääsee tästä linkistä.

 

Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan kuortanelaisten yritysten myöntämiin lahjakortteihin

Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan Kuortaneelle rekisteröityjen yritysten myymille lahjakorteille. Yritys voi myydä asiakkaille poikkeusaikana lahjakortteja 16.3.2020 alkaen, joita asiakas voi käyttää 31.05.2021 mennessä. Jos yritys, josta lahjakortti on ostettu, ei pysty tarjoamaan myymäänsä palvelua/tavaraa asiakkaalle ylivoimaisen esteen takia, kunta korvaa lahjakortin arvon asiakkaalle. Kuortaneen kunta antaa asiakaskohtaisen takauksen, joka on maksimissaan 300 euroa.

Kuortaneen kunta valmistelee myös pyynnöstä lahjakorttipohjat, joita yritykset voivat käyttää. Lahjakortissa on mainittava yrityksen nimi myöntäjän allekirjoituksella tai leimalla täydennettynä, summa sekä myöntämispäivämäärä.

 

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustukea voi hakea 7.7. – 31.8.2020 Valtiokonttorista.

Lakiesityksen mukaan kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia. Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista. Lisätietoja tästä linkistä.

Ravintolatuki on auennut 5. kesäkuuta.

Ravintolatuen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Osa yrityksistä saa tukea niin sanotulla joukkomaksatuksella, jolloin yrityksen ei tarvitse hakea tukea erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. Yrityksille, joita ei voida ottaa mukaan joukkomaksatukseen, hyvitys myönnetään hakemuksesta.

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ”mahdollisimman nopeasti”. Loppuerä hyvityksestä pyritään maksamaan kesäkuun loppupuolella. Yritys voi tarkistaa täällä, kuuluuko se joukkomaksatuksen piiriin.

Lisätietoja hausta löydät täältä.

 

Nyt koronatukea saa myös maatalouden jatkojalostusyritykset sekä alkutuotanto!
18.5. on avautunut seuraavan koronatuen haku: ”Maaseudun yritysten väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin”. Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.
Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole. Tuki on suuruudeltaan 5000–10 000 euroa. Lisätietoja täältä.
Alkutuotannon väliaikainen tuki puolestaan auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Tukea voi saada avustusta 5000–10 000 euroa joka onkorkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista. Lisätietoja täältä.
Molempia tukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

 

Yrittäjillä oikeus työttömyysturvaan vuoden 2020 loppuun saakka

Laki yrittäjien työttömyysturvasta on tullut voimaan 8.4.2020. Laki on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman  äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Päätös koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.
Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Täältä saat lisätietoa: Linkki artikkeliin.

 

Muita tahoja, joista yrittäjä voi saada apua:

  • Team Finland – verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. Verkoston lisäksi monet muut valtionhallinnon toimijat ovat koostaneet tietopaketteja yrityksille koronavirustilanteesta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita eri organisaatiot toteuttavat kriisin hillitsemiseksi. Katso eri toimijoiden tarjoamat palvelut, joissa huomioidaan muuttuva tilanne maailmanlaajuisesti: https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

 

 

 

  • Suomen Uusyrityskeskukset ry on yhdessä Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton ja SEKESin kanssa valmistellut yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiseksi.Osana yhteistyötä myös Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antavasta saa maksutonta neuvontaa yrityksille ja yrittäjille, joille koronavirus on tuomassa ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Apua tarvitsevat voivat olla yhteydessä puhelimitse tai varata aikoja uusyrityskeskuksen neuvontaan ajanvarauskalenterista. Yhteystiedot ja ajanvarauskalenteri www.neuvoa-antava.fi.

 

  • Kuusiokuntien yhteinen Suunta tulevaan Kuusiokunnissa –hanke tarjoaa www.pestuumarkkinat.fi –palvelun, jossa työ kohtaa tekijänsä, sillä palvelussa eri mittaisia pestejä tarjoavat yritykset ja yhteisöt sekä maa- ja kotitaloudet voivat ilmoittaa avoimista tehtävistä ja työtä tarvitsevat voivat ilmoittaa, minkälaisista pesteistä ovat kiinnostuneita.Palvelu on kaikille käyttäjille maksuton ja palvelun käytössä avustaa meklari Riikka Koskela.Lisätietoja palvelusta ja hankkeesta:Meklari Riikka Koskela, 050 593 6210, meklari@pestuumarkkinat.fi