fbpx

Yrittäjälle

Useat organisaatiot voivat auttaa kuortanelaisia yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja:

 

Kuortaneen kunnan elinkeinovastaava Teija Uitto-Kohonen auttaa ja neuvoo tarvittaessa erilaisissa ongelmatilanteissa johon voidaan löytää ratkaisua paikallisesti. Ole rohkeasti yhteydessä joko puhelimella tai sähköpostilla p. 0405057802, teija.uitto-kohonen@kuortane.fi.

 

Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan kuortanelaisten yritysten myöntämiin lahjakortteihin

Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan Kuortaneelle rekisteröityjen yritysten myymille lahjakorteille. Yritys voi myydä asiakkaille poikkeusaikana lahjakortteja 16.3.2020 alkaen, joita asiakas voi käyttää 31.05.2021 mennessä. Jos yritys, josta lahjakortti on ostettu, ei pysty tarjoamaan myymäänsä palvelua/tavaraa asiakkaalle ylivoimaisen esteen takia, kunta korvaa lahjakortin arvon asiakkaalle. Kuortaneen kunta antaa asiakaskohtaisen takauksen, joka on maksimissaan 300 euroa.

Kuortaneen kunta valmistelee myös pyynnöstä lahjakorttipohjat, joita yritykset voivat käyttää. Lahjakortissa on mainittava yrityksen nimi myöntäjän allekirjoituksella tai leimalla täydennettynä, summa sekä myöntämispäivämäärä.

Yrittäjillä oikeus työttömyysturvaan vuoden 2020 loppuun saakka

Laki yrittäjien työttömyysturvasta on tullut voimaan 8.4.2020. Laki on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman  äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Päätös koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.
Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Täältä saat lisätietoa: Linkki artikkeliin.

 

Muita tahoja, joista yrittäjä voi saada apua:

  • Team Finland – verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. Verkoston lisäksi monet muut valtionhallinnon toimijat ovat koostaneet tietopaketteja yrityksille koronavirustilanteesta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita eri organisaatiot toteuttavat kriisin hillitsemiseksi. Katso eri toimijoiden tarjoamat palvelut, joissa huomioidaan muuttuva tilanne maailmanlaajuisesti: https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

 

 

 

  • Suomen Uusyrityskeskukset ry on yhdessä Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton ja SEKESin kanssa valmistellut yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiseksi.Osana yhteistyötä myös Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antavasta saa maksutonta neuvontaa yrityksille ja yrittäjille, joille koronavirus on tuomassa ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Apua tarvitsevat voivat olla yhteydessä puhelimitse tai varata aikoja uusyrityskeskuksen neuvontaan ajanvarauskalenterista. Yhteystiedot ja ajanvarauskalenteri www.neuvoa-antava.fi.

 

  • Kuusiokuntien yhteinen Suunta tulevaan Kuusiokunnissa –hanke tarjoaa www.pestuumarkkinat.fi –palvelun, jossa työ kohtaa tekijänsä, sillä palvelussa eri mittaisia pestejä tarjoavat yritykset ja yhteisöt sekä maa- ja kotitaloudet voivat ilmoittaa avoimista tehtävistä ja työtä tarvitsevat voivat ilmoittaa, minkälaisista pesteistä ovat kiinnostuneita.Palvelu on kaikille käyttäjille maksuton ja palvelun käytössä avustaa meklari Ritva Raisio.Lisätietoja palvelusta ja hankkeesta: Meklari Ritva Raisio, 050 593 6210, meklari@pestuumarkkinat.fi