fbpx

Yrittäjälle

Vastaa kuortanelaisten yritysten tilannekuva- ja koulutustarvekyselyyn 15. toukokuuta klo 12 mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin: https://link.webropolsurveys.com/S/B99F04D3E631BB68

Useat organisaatiot voivat auttaa kuortanelaisia yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja:

 1. Kuortaneen kunnan elinkeinovastaava Aki Ruotsala auttaa ja neuvoo tarvittaessa erilaisissa ongelmatilanteissa johon voidaan löytää ratkaisua paikallisesti. Ole rohkeasti yhteydessä joko puhelimella tai sähköpostilla:                                                                                                                                                                         s-posti: aki.ruotsala(ät)kuortane.fi
                puh: 040 5057802
 2. Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnalta tukea koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen.Haku on avautunut 15.4.2020 ja siihen pääsee tästä linkistä.
 3. Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan kuortanelaisten yritysten myöntämiin lahjakortteihin

  Kuortaneen kunta myöntää kuluttajaturvan Kuortaneelle rekisteröityjen yritysten myymille lahjakorteille. Yritys voi myydä asiakkaille poikkeusaikana lahjakortteja 16.3.2020 alkaen, joita asiakas voi käyttää 31.05.2021 mennessä. Jos yritys, josta lahjakortti on ostettu, ei pysty tarjoamaan myymäänsä palvelua/tavaraa asiakkaalle ylivoimaisen esteen takia, kunta korvaa lahjakortin arvon asiakkaalle. Kuortaneen kunta antaa asiakaskohtaisen takauksen, joka on maksimissaan 300 euroa.

  Kuortaneen kunta valmistelee myös pyynnöstä lahjakorttipohjat, joita yritykset voivat käyttää. Yleinen lahjakorttipohja tulee ladattavaksi ja tulostettavaksi Kuortaneen kunnan sivuille. Lahjakortissa o mainittava yrityksen nimi myöntäjän allekirjoituksella tai leimalla täydennettynä, summa sekä myöntämispäivämäärä.

 4. ELY-keskukset myöntävät poikkeusrahoitusta 1-5 henkeä työllistäville yrityksille.Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:
  • joissa työskentelee enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
  • Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin. Yksinyrittäjille koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseksi voi hakea tukea Kuortaneen kunnasta.

  Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää. Lisätietoja: täällä.

 5. BusinessFinland myöntää liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta emme korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Lisätietoja: täällä.
 6. Yrittäjillä oikeus työttömyysturvaan 30.6.2020 saakka

  Laki yrittäjien työttömyysturvasta on tullut voimaan 8.4.2020. Laki on voimassa 30.6.2020 saakka.

  Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman  äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Päätös koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

  Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

  Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

  Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.
  Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

  Täältä saat lisätietoa: Linkki artikkeliin.

 7. Kuusiokuntien yhteinen Suunta tulevaan Kuusiokunnissa –hanke tarjoaa www.pestuumarkkinat.fi –palvelun, jossa työ kohtaa tekijänsä, sillä palvelussa eri mittaisia pestejä tarjoavat yritykset ja yhteisöt sekä maa- ja kotitaloudet voivat ilmoittaa avoimista tehtävistä ja työtä tarvitsevat voivat ilmoittaa, minkälaisista pesteistä ovat kiinnostuneita.Palvelu on kaikille käyttäjille maksuton ja palvelun käytössä avustaa meklari Riikka Koskela.

  Lisätietoja palvelusta ja hankkeesta:

  Meklari Riikka Koskela, 050 593 6210, meklari@pestuumarkkinat.fi

 8. Team Finland – verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. Verkoston lisäksi monet muut valtionhallinnon toimijat ovat koostaneet tietopaketteja yrityksille koronavirustilanteesta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita eri organisaatiot toteuttavat kriisin hillitsemiseksi. Katso eri toimijoiden tarjoamat palvelut, joissa huomioidaan muuttuva tilanne maailmanlaajuisesti: https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/
 9. Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan. Tietopaketti löytyy sivulta www.yrittajat.fi/korona. Neuvontaa on lisätty erityisesti työnantajien ohjeistukseen, talousvaikutuksiin, tukitoimiin ja korvaus- sekä sopimusasioihin liittyen.
 10. Myös Yritys-Suomen Talousapu puhelinpalveluun puh. 02950 24880 on lisätty vastauskapasiteettia. Talousvaikeuksien kohdatessa näihin ammattilaisiin kannattaa olla yhteyksissä: https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapuneuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd64c5b46afc6bb
 11. Finnvera on käynnistänyt myös toimia yritysten tueksi. Näistä löytyy tietopaketti sivulta: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille. Finnvera suhtautuu myös joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin ja heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi.
 12. Suomen Uusyrityskeskukset ry on yhdessä Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton ja SEKESin kanssa valmistellut yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiseksi.Osana yhteistyötä myös Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antavasta saa maksutonta neuvontaa yrityksille ja yrittäjille, joille koronavirus on tuomassa ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Apua tarvitsevat voivat olla yhteydessä puhelimitse tai varata aikoja uusyrityskeskuksen neuvontaan ajanvarauskalenterista. Yhteystiedot ja ajanvarauskalenteri www.neuvoa-antava.fi.
 13. Verottajakin on talkoissa mukana: Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/