fbpx

Varhaiskasvatus

Koronavirus COVID 19-tiedote

Kuortaneen sivistystoimen Koronavirustiedote varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille ja heidän huoltajilleen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen opiskelijoille, huoltajille ja kaikille sivistystoimen työntekijöille.

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten tiedotusta ja toimimme sen perusteella. THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) tiedote

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Yli 500 hengen tapahtumat, yleisötilaisuudet ja kokoukset perutaan toukokuun loppuun saakka hallituksen suosituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa aiheesta ohjeistuksen ja aluehallintovirastot antavat asiasta määräyksen (hallituksen tiedotustilaisuus 12.3.2020) Myös alle 500 hengen yleisötilaisuuksien perumiseen on ”vahva suositus”, joten Kuortaneen kunta tekee harkinnan viimeksi mainittujen tilaisuuksien mahdollisesta perumisesta tapauskohtaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti asian tiimoilta.

Jos tulee ohjeistus tai tarve sulkea kouluja tai päiväkoteja, tiedotamme siitä välittömästi Kuortaneen kunnan kotisivujen, Wilman, Pedanetin ja muiden käytettävissä olevien viestintäkanavien kautta.

Kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista tulee välttää. Alueen ulkopuolisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin osallistumisessa käytetään harkintaa.

Mikäli henkilö palaa ulkomaan matkalta, tulee hänen pysyä kotona kaksi viikkoa. Asiasta voi tarvittaessa keskustella terveydenhoitajan kanssa.

Sairaana ei tulla hoitoon/kouluun tai työhön. Ministeriö suosittaa, että flunssan oireita potevat jäävät kotiin. Tämä ei edellytä edes epidemia-alueelta tuloa, vaan tämä koskee kaikkia henkilöitä.

Koronaviruksesta tiedottaminen tulee olla asianmukaista ja oikeaa, huhujen levittämistä tulee välttää. Kasvatus- ja opetushenkilöstön tehtävänä on toimia ohjeiden mukaan.

Sanna Koivisto, sivistysjohtaja-rehtori


Kuortaneen kunnassa on tarjolla varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa.
Lisäksi tarjolla on perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (APIP) sekä kokopäiväistä koululaisten kesäajan varhaiskasvatuspalvelua. Tilapäiseen palvelun tarpeeseen on käytettävissä asiointihoitopalvelu enintään kolmena päivänä kuukaudessa, jolloin perhe ei menetä pienten lasten kotihoidontukea. Erityisillä tarpeilla tai tuen tarpeessa oleville lapsille on käytettävissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan eli VEO:n opetus, ohjaus ja tuki.

Varhaiskasvatuspalveluiden arvoissa korostuvat läpäisyperiaatteella kunnioitus, yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä kiireettömyys. Palveluissa toteutetaan kasvatusyhteistyöperiaatetta, jossa perheiden käytettävissä on henkilöstön asiantuntijuus. Vastaavasti kasvatushenkilöstö kuuntelee perheitä tarkalla korvalla lastensa parhaina tuntijoina. Lapsen ja vanhempien kuuleminen on kasvatustoimintamme suunnittelun ja toteutuksen keskiössä.

Tärkeä osa-alueemme varhaiskasvatuksessa on myös lasten aktiivinen liikuttaminen ja siihen motivointi hoitopäivän aikana. Tavoittelemme omalta osaltamme virallista suositusta kolmen tunnin liikkumisesta päivittäin siten, että luomme lapsille mielekästä liikuntaa sekä sisällä että ulkona. Kehitämme jatkuvasti liikuntaympäristöjä, monipuolistamme liikuntavälineitä ja toimintatapoja sekä teemme yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa. Vanhempien on siten helppo omalta osaltaan jatkaa lasten liikuntasuosituksen tavoittelua kotona valmiiksi aktiivisen hoitopäivän jälkeen.

Näiltä pohjin etenemme yhteistyössä lapsen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin monipuolisessa ja aktiivisessa edistämisessä.

Lisätietoja peda.net-sivustolta