Varhaiskasvatus

 


Kuortaneen kunnassa on tarjolla varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa.
Lisäksi tarjolla on esioppilaiden täydentävää varhaiskasvatusta, perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (APIP) sekä kokopäiväistä koululaisten kesähoitoa. Tilapäiseen palvelun tarpeeseen on käytettävissä asiointihoitopalvelu enintään kolmena päivänä kuukaudessa, jolloin perhe ei menetä pienten lasten kotihoidontukea. Erityisillä tarpeilla tai tuen tarpeessa oleville lapsille on käytettävissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan eli VEO:n opetus, ohjaus ja tuki.

Varhaiskasvatuspalveluiden arvoissa korostuvat kunnioitus, yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä kiireettömyys. Palveluissa toteutetaan kasvatusyhteistyöperiaatetta, jossa perheiden käytettävissä on henkilöstön asiantuntijuus. Vastaavasti kasvatushenkilöstö kuuntelee perheitä tarkalla korvalla lastensa parhaina tuntijoina. Lapsen ja vanhempien kuuleminen on kasvatustoimintamme suunnittelun ja toteutuksen keskiössä.

Tärkeä osa-alueemme varhaiskasvatuksessa on myös lasten aktiivinen liikuttaminen ja siihen motivointi varhaiskasvatuspäivän aikana. Tavoittelemme omalta osaltamme virallista suositusta kolmen tunnin liikkumisesta päivittäin siten, että luomme lapsille mielekästä liikuntaa sekä sisällä että ulkona. Kehitämme jatkuvasti liikuntaympäristöjä, monipuolistamme liikuntavälineitä ja toimintatapoja sekä teemme yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa. Vanhempien on siten helppo omalta osaltaan jatkaa lasten liikuntasuosituksen tavoittelua kotona valmiiksi aktiivisen hoitopäivän jälkeen.

 

Lisätietoja peda.net-sivustolta