Vuoropäivähoidon perusteet

KUORTANEEN KUNNAN VUOROHOIDON PERUSTEET (päivitetty 6/2022)

Vuorohoidolla tarkoitetaan ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. Varhaiskasvatuslain mukaan vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §13). Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, vaan vuoropäivähoitoon on oikeus niillä lapsilla, joiden hoidon todellinen tarve perustuu molempien (tai ainoan) huoltajien vuorotyöhön tai kokopäiväiseen opiskeluun liittyvään tarpeeseen. Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika työmatka-aikoineen sekä yövuorojen jälkeinen nukkumispäivä klo:15.00 saakka. Vuorohoidossa olevalle lapselle tulee järjestää keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa. Kuortaneella vuorohoito on keskitetty päiväkoti Kuperkeikkaan Touhutöppösten ryhmään. Vuorohoitoryhmän aukiolot vaihtelevat päivittäin ja työntekijät ovat töissä vain ennalta varattujen hoitoaikojen mukaan (ei säännöllistä ilta/yö/viikonlopputyöntekijää).

Vanhempien harrastustoiminta tms. vapaa-ajanvietto ei edellytä kunnallisen vuorohoidon järjestämistä. Vuorohoitoa ei siis voi käyttää vanhempien vapaa-ajan menoihin, kauppareissuihin eikä huoltajan sairasloman takia. Toivomme rehellistä toimintaa. Vuorohoitoa tarvitsevien perheiden on pyydettäessä toimitettava työnantajalta tai opiskelupaikasta kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista. Kunnilla on oikeus tarkistaa tarvittaessa työvuorot suoraan työnantajalta.

Iltahoitoa on klo 17 – 22.00 järjestetty varhaiskasvatus. Iltahoidossa oleva lapsi tulee pääsääntöisesti noutaa klo 22.00 mennessä. Jos iltavuoro päättyy myöhemmin, voi lapsi jäädä hoitoon yöksi. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin klo 21.00 mennessä. Mikäli hoito alkaa klo 21.00, huolehtivat huoltajat iltapesuista ja iltapalasta kotona. Yörauhaa pyritään noudattamaan klo 22.00 – 05.00 välisenä aikana, jolloin lapsia ei tuoda eikä haeta hoidosta ja lapsille taataan keskeytymätön ja rauhallinen yöuni.

Hoitoajat tulee varata Päikystä ennen sen sulkeutumista. Päikyn hoitoaikojen varauskalenteri lukkiutuu sunnuntai-iltana klo 23.59 alkavaa viikkoa seuraavan viikon osalta. Lasten hoitoaikailmoitusten perusteella laaditaan vuoroyksikön työntekijöiden työvuorosuunnitelmat. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei pystytä varaamaan vuorohoitoa. Edellä mainitun ajankohdan jälkeen tehdyt muutokset hoitoaikavarauksissa voidaan ottaa huomioon vain, mikäli siihen on varattuna hoitaja ja jos ryhmässä on tilaa huomioiden varhaiskasvatuslain mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairastumisen tai muun syyn vuoksi tai hoitopäivä lyhenee huomattavasti, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan siitä välittömästi hoitopaikkaan. Näin meillä on mahdollisuus siirtää työntekijäresurssia parempaan ajankohtaan lapsiryhmää ajatellen.

Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan. Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen. Mikäli vuorohoidolle on tarvetta vielä sen jälkeen, on paikkaa mahdollisuus hakea erillisellä hakemuksella aina 3. lk:n alkuun saakka.

Kyseisillä linjauksilla pyritään varmistamaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömäärä vuorohoitoyksikössä ja huomioimaan KVTES:n määräykset henkilöstön työaikajärjestelyistä. Epäselvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön.