Yhteiskoulun erityisoppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta

Yhteiskoululla toteutetaan koulujen toimintapäivinä yhteiskoulua käyvien erityislasten APIP-toimintaa. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Loma-aikojen toiminnasta vastaa Kuusiolinna Oy.
Koulupäivien aukioloaika APIP- toiminnassa on klo:16.30 :een asti. Aamutoimintaa järjestetään tarvittaessa. Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Lapsen tuen tarpeet otetaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi myös osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla. Ohjaajaa koskevat salassapito- ja vaitiolovelvollisuudet.

Jos APIP-toimintaa annetaan kehitysvammalain perusteella, maksut peritään samoin kuin muiltakin 0.-2. vuosiluokan oppilailta toisen vuosiluokan loppuun saakka. Kolmannen vuosiluokan alusta (sen lukuvoden alusta, jolloin lapsi täyttää 9 vuotta) lähtien APIP -toiminta on maksutonta 16 ikävuoden täyttämiseen saakka.

Lisätietoja peda.net -sivustolta

Yhteystiedot:

Osoite: Keskustie 10
63100 KUORTANE

APIP-toiminnan ohjaaja Mari Kuha
Puh. 040-1383171
Email: mari.kuha@edu.kuortane.fi