Nuorisopalvelut

Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja omaehtoista toimintaa, edistää nuorten hyvinvointia, osaamista, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa nuorten itsenäistymistä. Nuorisotoimi järjestää kerhoja, tapahtumia, kursseja, retkiä ja leirejä.

Toiminta on tarkoitettu kaikille nuorille.

Kuortaneen kunnan nuoriso- ja kulttuurisihteerinä toimii Annukka Salminen:
puh. 040 – 739 44 51 tai sähköpostitse annukka.salminen(at) edu.kuortane.fi

Nuorisotoimen toimisto sijaitsee kunnantalolla.

Siirry: Paja 66
Siirry: Etsivä Nuorisotyö