fbpx

Nuorisovaltuusto

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.  Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia. Kuortaneen nuorisovaltuustolla on paikat sivistyslautakunnassa sekä kunnanvaltuustossa.

Nuorisovaltuustoon kuulu 7- 13 jäsentä.

Nuorisovaltuuston jäsenet ovat :

Pj,Milla Mustapää                     millamustapaa@gmail.com

Sihteeri, Essi Peräkangas          essiperakangas@gmail.com

IIda Järvikangas                         iida123maarit@gmail.com

Aaron Saunala                           aarohaukka202@gmail.com

Sara Hakala                               sara.hakala2006@gmail.com

Vili Niemelä                              vilskuniemel@gmail.com

Juho Kämppi                             juhokamppi@gmail.com

Iita Yli-Kuha                              iita.ylikuha@gmail.com

Sandra Fiel                                sandra.fiel2006@gmail.com