Nuorisovaltuusto

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.  Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia. Kuortaneen nuorisovaltuustolla on paikat sivistyslautakunnassa sekä kunnanvaltuustossa.

Nuorisovaltuustoon kuulu 7- 13 jäsentä.

Nuorisovaltuuston jäsenet ovat :

Pj.             Milla Mustapää                       millamustapaa@gmail.com

Vpj.           Aaro Saunala                           aarohaukka202@gmail.com

sihteeri      IIda Järvikangas                      iida123maarit@gmail.com

                 Sara Hakala                              sara.hakala2006@gmail.com

                 Vili Niemelä                              vilskuniemel@gmail.com

                 Juho Kämppi                             juhokamppi@gmail.com

                 Sandra Fiel                                sandra.fiel2006@gmail.com