Keskustaajaman kehittämishanke

Hanke loi pohjaa tulevien vuosien keskustaajaman kehittämiselle

Keskustaajaman kehittämishanke on nyt maalissa. Hanke on saanut alkunsa 2020, mutta mm. koronapandemia rajoitti pitkään työpajojen järjestämismahdollisuuksia. Hankkeen on rahoittanut Kuudestaan ry ja hankkeeseen on osallistunut Koy Kuortaneen Yritystilat.

Viime vuonna eli 2023 hanke pääsikin todelliseen vauhtiin ja keväällä järjestettiin lukuisia työpajoja. Yhteensä hankkeessa järjestettiin toistakymmentä työpajaa, joissa kerättiin ideoita eri kuortanelaisryhmiltä keskustaajaman kehittämiseksi. Työpajoissa ideoita tuli runsaasti ja monipuolisesti.

Työpajojen ideoista muodostettiin erilaisia ehdotuksia kolmelle alueelle Kuurnan pihaan, Hallisenlammen rantaan ja Kirkkorantaan. Osa ehdotuksista laadittiin myös varsin rohkeiksi keskustelun herättämiseksi. Ehdotuksiin kerättiin kommentteja ja niitä laitettiin paremmuusjärjestykseen syksyn aikana mm. verkkokyselyn avulla. Näiden kommenttien perusteella laadittiin lopulliset suunnitelmat.

Kuurnan alue ajateltiin kehittää tapahtumien ja kaupan keskukseksi. Piha-alueen ajojärjestelyjä suunniteltiin selkeämmiksi. Mm. siirrettävillä torikopeilla ja lavan katsomoalueen katoksella on mahdollista luoda alueesta entistä parempi ulkotapahtumien keskus.

Hallisenlammen rannassa on nyt suosittu leikkipuisto, mutta muuten alue on vajaakäytöllä. Hankkeessa alueelle suunniteltiin erilaisia aktiviteetteja mm. koirapuisto, ulkokuntosali sekä viljelypalstoja. Tällöin alueelta löytyisi tekemistä monipuolisesti kaikille kuntalaisille. Suojaisana paikkana, Hallisenlammen jää olisi oivallinen paikka retkiluistelulle sekä muulle talviliikunnalle. Tämä lisäisi alueen ympärivuotista käyttöä.

Kirkkorantaa hankkeessa kehitettiin pitkälti siirrettävin elementein. Tämä ottaa huomioon alueen herkän ympäristön.  Tavoitteena oli lisätä rannan viihtyisyyttä kaikille ikäryhmille sekä lisätä rannan käyttöä myös hellepäivien ulkopuolella. Keskeinen osa on rantaa pitkin kulkeva rantaulkoilureitti. Reitti alkaisi Urheiluopistolta jatkuen rantaa myötäillen aina Majanrantaan Kaarankajoen suulle.

Vuonna 2023 kunta toteutti omana toimintanaan Hallintokorttelin ja Alvarin koulun alueen suunnittelua.  Tämä suunnittelu on tehty yhteistyössä ja täydentää monilta osin kehittämishankkeen suunnitelmia.

Lisäksi hankkeessa haluttiin nostaa jo luotuja käyttökelpoisia mutta osin unohduksiin painuneita suunnitelmia. Yksi tällainen on Majanrannan alueen hyvinvointipuutarha. Suunnitelma on pienin muutoksin hyvin käyttökelpoinen tänä päivänä.

Hankkeessa kertyi myös paljon pieniä kehittämisajatuksia ja palveluihin liittyviä toiveita. Näitä ovat esimerkiksi siisteyteen, valaistukseen ja istutuksiin liittyvät ajatukset. Ne eivät välttämättä näy suuripiirteisimmissä aluesuunnitelmissa, mutta niiden tulisi olla osana alueiden toteutusta. Pienet hyvin hoidetut yksityiskohdat ovat usein asioita, jotka lisäävät alueiden viihtyisyyttä merkittävästi.

Hanke oli suunnitteluhanke eli siihen ei kuulunut kohteiden toteutusta. Kunta on kuitenkin sitoutunut ottamaan hankkeen huomioon tulevassa kuntavetoisessa kaavasuunnittelussa ja keskustaajaman kehittämisessä. Nopeaa toteuttamista onkin tapahtunut, kun mm. työpajoissa toivottuja roska-astioita tuli tienvarsille lisää viime kesänä. Tämän vuoden talousarviossa hankkeen kehittämisajatukset näkyvät myös. Toisaalta viihtyisän keskustaajaman luominen on kaikkien yhteistyötä. Haastankin paikallisia toimijoita ja yhdistyksiä mukaan keskustaajaman kehittämiseen. Rahoitusta yleishyödylliseen kehittämiseen on tällä hetkellä hyvin tarjolla.

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Loppuraportti

SUUNNITELMAT

Kuurnan alue ja Keskustie

KUURNA

Hallisenlampi

HALLISENLAMPI

Kirkkoranta

KIRKKORANTA

Majanranta

Hyvinvointipuutarhasuunnitelma