Opetus ja koulutus

Esi- ja perusopetuskoulut

Kuortaneella on kolme perusopetuskoulua: Kuortaneen yhteiskoulu ja Alvarin  koulu keskustassa sekä Ylijoen kyläkoulu. Alvarin koulun yhteydessä Ruonan vanhalla koululla järjestetään esiopetusta.

Kuortaneen yhteiskoulussa annetaan opetusta vuosiluokille 7.-9. Lisäksi koulussa toimii kolme erityisopetuksen ryhmää 5.-9. luokkalaisille, joista yksi ryhmä toimii Familarin lastensuojeluyksikössä Länsirannalla.

Kuortaneen yhteiskoulu on valtakunnallinen urheiluyläkoulu, jossa toimii urheilupainotteinen yhdeksäsluokka. Luokan oppilaat harjoittelevat yhdessä urheilulukion valmennusryhmien kanssa. Haku urheiluluokalle päättyy vuosittain maaliskuussa.

 

Kuortaneen lukio

Kuortaneen lukio toimii myös valtakunnallisesti tunnettuna erityistehtävän saaneena urheilulukiona, jossa annetaan korkeatasoista lajivalmennusta jalkapallossa, jääkiekossa, keilailussa, lentopallossa, painissa, pesäpallossa ja yleisurheilussa yhteistyössä lajiliittojen ja Kuortaneen urheiluopiston kanssa.

 

Heikki Kuhan 100-vuotisrahasto

Rahastosta myönnetään apurahoja (200-800 EUR/apuraha) kuortanelaisille nuorille/opiskelijoille keskiasteen jälkeiseen tutkimustoimintaan, jonka toivotaan edistävän kuortanelaista talous-ja elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Apurahan tekijän toivotaan olevan opinnäytetyön tekovaiheessa. Hakuaika päättyy vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Hakemuksen voi osoittaa:

Heikki Kuha 100-vuotisrahasto
Kuortaneen kunta
Keskustie 52
63100 Kuortane