Opetus ja koulutus

Esi- ja perusopetuskoulut

Kuortaneella on viisi perusopetuskoulua: Kuortaneen yhteiskoulu ja Alvarin  koulu keskustassa sekä Leppälän, Ruonan ja Ylijoen kyläkoulut. Alvarin koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 0.-6. ja kyläkouluissa 1.-6. Kuortaneen yhteiskoulussa annetaan opetusta vuosiluokille 7.-9. Kuortaneen yhteiskoulussa on mahdollisuus myös lisäopetukseen (10.luokka).

Koko kunnan esiopetus  järjestetään Alvarin koulussa.

Kuortaneen lukio

Kuortaneen lukio toimii myös valtakunnallisesti tunnettuna erityistehtävän saaneena urheilulukiona, jossa annetaan korkeatasoista lajivalmennusta jalkapallossa, jääkiekossa, keilailussa, lentopallossa, painissa, pesäpallossa ja yleisurheilussa yhteistyössä lajiliittojen ja Kuortaneen urheiluopiston kanssa.