Perusopetus

Kuortaneella toimi kolme alakoulua ja yksi yläkoulu. Alakoulut sijaitsevat Ruonalla, Ylijoella ja Alvarin koulu keskustassa. Yläkoulu sijaitsee kunnan keskustassa. Koulut tiedottavat toiminnastaan osoitteessa https://peda.net/kuortane

Esikouluun ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2023-2024

Syksyllä 2023 esikoulun aloittavat 2017 syntyneet lapset. Esikouluun voi ilmoittautua suoraan Alvarin rehtorille 044-5501469. (koskee Kuortaneelle toukokuun 2023 jälkeen muuttaneita)

Perusopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2023-2024

Perusopetukseen voi ilmoittaa oppilaan suoraan lähikouluun. Yhteystiedot: Yhteiskoulu (yläkoulu) Sanna Koivisto 040-5057804, Alvari Mika Vihma 044-5501469 ja Ylijoki Saila Pasanen 040-1389244. (koskee Kuortaneelle toukokuun 2023 jälkeen muuttaneita)

 

Esi-ja perusopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2024-2025

Syksyllä 2024 esikoulun aloittavat 2018 syntyneet lapset. Tulevien esikoululaisten perheet saavat viikkon 15 mennessä postitse kotiin ohjeet ilmoittautumiseen. Epäselvissä tilanteissa voi ottaa yhteyttä Alvarin rehtori Mika Vihmaan 044-5501469.

Peruskoulun 1.luokalle ilmoitetaan vuonna 2017 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Peruskouluun ilmoittautumisesta ohjeistetaan esikoululaisten kautta viikon 15 mennessä.

 

Lukuvuoden 2023-2024 työpäivät

Lukuvuosi alkaa alakoululaisilla omalla koululla 8.8.2023 klo 9. Yläkoulu ja lukio aloittavat lukuvuoden jumalanpalveluksella Kuortaneen kirkossa 8.8.2023 klo 9. Jumalanpalveluksen jälkeen laskemme kukkaseppeleet sankarihaudoille.

 

Reitit 2023-2024

(lisätietoa omilta kouluilta tai suoraan reitistä vastaavalta yrittäjältä/opas.matka.fi)

Koulukuljetussääntö 1.8.2021

Poikkeuslupa-anomuksen koulukuljetuksiin osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Sivistyslautakunnan osoittamat lähikoulut 1.8.2023 alkaen

 

Oppilaaksi oton kriteerit 1.8.2023 alkaen

Hakemus-toissijaiseen-kouluun