Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kunnan asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon monella eri tavalla. Tälle sivulle on koottu erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Esityslistat ja pöytäkirjat
Seuraa kunnan toimielinten käsittelyyn tulevia asioita esityslistoista ja pöytäkirjoista.

Kunnan verkkosivut, Nokiposti ja eri somekanavat
Seuraa aktiivisesti kunnan ilmoittelua ja tiedottamista. Anna palautetta tai osallistu keskusteluun kunnan somekanavissa. (esim. Facebook, Twitter).

Vapaa-aikapalveluiden asukasraati
Osallistu vapaa-aikapalveluiden kehittämiseen liittymällä asukasraatiin. Mukaan pääsee ilmoittautumalla Annukka Salmiselle (annukka.salminen(a)edu.kuortane.fi).

Asukastilaisuudet
Osallistu asukastilaisuuksiin ja muihin yleisötilaisuuksiin.

Kuntalaisaloite
Tee kuntalaisaloite  https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/hae?show=all&municipalities=300

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt
Pidä yhteyttä kunnan viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin. Anna palautetta.

Neuvostot
Vaikuta ryhmien vaikuttamis- ja kuulemiskanavien kautta. Kuortaneella toimivat ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Vaalit
Äänestä vaaleissa tai asetu ehdokkaaksi.