fbpx

Tilinpäätös

Tilinpäätös on kalenterivuosittain (tilikausittain) tehtävä laskelma, joka selvittää kunnan tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen, jossa todetaan kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kuvataan kunnan toiminnan kehittymistä.

Kunnanvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Arviointikertomus 2018

Tilinpäätös 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Vuoden 2017 arviointikertomus

Tilinpäätös 2016

Tilintarkastuskertomus 2016

Arviointikertomus