fbpx

Tilinpäätös

Tilinpäätös on kalenterivuosittain (tilikausittain) tehtävä laskelma, joka selvittää kunnan tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen, jossa todetaan kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kuvataan kunnan toiminnan kehittymistä.

Kunnanvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Henkilöstöraportti 2021

Tilintarkastuskertomus 2021

Arviointikertomus 2021