Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:

  • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen (ympäristölautakunnan) jäsenet ja varajäsenet

Ilmoitus tehdään seuraavista sidonnaisuuksista:

  • yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät, sekä ammattiin liittyvät omistukset ja osakkuudet
  • luottamustoimet yrityksissä, yhteistöissä ja/tai yhdistyksissä
  • merkittävä varallisuus elinkeino- tai sijoitustoiminnasta kunnassa
  • merkittävä velka tai takausvastuu elinkeino- tai sijoitustoiminnassa
  • muu toiminta esim. toiminta yhdistyksissä tai säätiöissä (tapauskohtainen harkinta)

Kuortaneen kunnan sidonnaisuusrekisteri löytyy osoitteesta:

 https://sidonnaisuus.jarvinet.fi/index.php?page=composer&townId=8