Luottamushenkilöt

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus sekä lautakunnat

  • kunnanvaltuusto (19)
  • kunnanhallitus (7)
  • tarkastuslautakunta (5)
  • keskusvaalilautakunta (5)
  • sivistyslautakunta (7)
  • ympäristölautakunta (7)
  • tekninen lautakunta (7)

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset.

Kuntalain mukaan kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa.

Yllä mainitun luottamushenkilöorganisaation lisäksi kunnassa toimii myös nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto.