Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto (Kuntalaki 410/2015 § 27)

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kunnan vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua vanhuspalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen. Vanhusneuvosto seuraa ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä.

Kuortaneen vanhusneuvostoon kuuluvat

Veikko Kontola, puheenjohtaja
Heikki Immonen
Helena Anttila
Piia Pyhälä
Lassi Nahkkuri
Annukka Salminen,sihteeri

Voit ottaa kyseisiin ihmisiin yhteyttä,kun sinua mietityttää tai painaa jokin asia,joka koskee ikäihmisiä.
Asia voi olla suuri tai pieni, olemme sitä varten.

Vammaisneuvosto (Kuntalaki 410/2015 § 28)

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kuortaneen vammaisneuvosto

Mari Kuha,puheenjohtaja
Anne Pihlajamäki
Anne Mikkilä
Eija Viinikka
Kirsi Sepänmaa
Tarja Huutoniemi
Annukka Salminen,sihteeri

Voit ottaa kyseisiin henkilöihin yhteyttä vammaisneuvostoon liittyvissä asioissa.