fbpx

Vaalit


EUROPARLAMENTTIVAALIT:

    • vaalipäivä sunnuntai 26.5.2019
    • ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019
    • ennakkoäänestys ulkomailla 15.-18.5.2019


ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ

Sunnuntaina toukokuun 26. päivänä 2019 toimitettavien europarlamenttivaalien äänestyspaikkana on kunnanvirasto. Vaalitoimitus alkaa kello 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20 asti. Vaalipaikan osoite on Keskustie 52, 63100 Kuortane. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeus
Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on
1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja
2) muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää taikka joka on Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen ja joka asuu Suomessa, jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.
Äänioikeuden edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö ilmoittautuu äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää maistraatille.

1. ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANVIRASTOSSA JA LAITOKSISSA
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys tapahtuu 15.-21.5.2019 välisinä aikoina.
Toimipaikka Kuortaneen kunnantalon valtuustosali, Keskustie 52.

Aukioloajat
ke-pe 15.-17.5.2019 klo 9.00 – 16.00
la-su 18.-19.5.2019 klo 10.00 – 14.00
ma-ti 20.-21.5.2019 klo 10.00 – 18.00

Ota mukaasi ennakkoäänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti, passi tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin eduskuntavaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.

2. ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat ja puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat arkipäivinä asiakaspalvelusihteeri Kaisu Nurmi puh. 040 8470 515 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Salo puh. 040 5057 803. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona arkipäivisin 15.5.-21.5.2019 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kuortane 17.4.2019
Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunta

Lisätietoa vaaleista oikeusministeriön vaalisivustolta: TÄSTÄ