Vaalit

EUROPARLAMENTTIVAALI 2024 

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024

Kunnanhallituksen päätös 11.3.2024 vuoden 2024 europarlamenttivaaleihin liittyen:

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Kuortaneen kunnantalo (Keskustie 52) ja kunnantalon ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
29.5. – 31.5. klo 10.00 – 16.00
1.6. – 2.6. klo 10.00 – 14.00
3.6. – 4.6. klo 10.00 – 17.00

Varsinaisen vaalipäivän, 9.6.2024 äänestyspaikkana toimii kunnantalon valtuustosali (Keskustie 52).

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ Sunnuntaina kesäkuun 9. päivä toimitettavien europarlamenttivaalien äänestyspaikkana on kunnanvirasto. Vaalitoimitus alkaa kello 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20 asti. Vaalipaikan osoite on Keskustie 52, 63100 Kuortane. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeus
Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on

1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta

2) muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää taikka joka on Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen ja joka asuu Suomessa, jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on.

Äänioikeuden edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö ilmoittautuu äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää digi- ja väestötietovirastolle.

  1. ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANVIRASTOSSA
    Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys tapahtuu 29.5.-4.6.2024 välisinä aikoina.
    Toimipaikka Kuortaneen kunnantalon valtuustosali, Keskustie 52.

Aukioloajat
ke-pe 29.5.-31.5.2024 klo 10.00 – 16.00
la-su 1.6.-2.6.2024 klo 10.00 – 14.00
ma-ti 3.6.-4.6.2024 klo 10.00 – 17.00

Ota mukaasi ennakkoäänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti, passi tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

  1. ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta hänen valitsema henkilö.

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat ja puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat arkipäivinä hallintojohtaja Jaana Salo puh. 040 5057 803 ja asiakaspalvelusihteeri Kaisu Nurmi 040 8470 515. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona arkipäivisin 29.5.-4.6.2024 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kuortane 29.4.2024
Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunta

Lisätietoa vaalit.fi sivustolta.