Vaalit

Suomessa valitaan suorilla vaaleilla tasavallan presidentti, 200-jäseninen eduskunta,  kunnanvaltuustot (Kuortaneella 19 valtuutettua) sekä Euroopan parlamenttiin 13 jäsentä. Perustuslaki määrittelee vaalit yleisesti, yksityiskohtaiset määräykset vaaleista on vaalilaissa.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2018 presidentinvaalissa:

Ensimmäinen vaali:

  • vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
  • ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018
  • ennakkoäänestys ulkomailla 17.-20.1.2018
  • äänioikeustiedot määräytyvät 8.12.2017 ja äänioikeusrekisteri perustetaan 13.12.2017.

Mahdollinen toinen vaali:

  • vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
  • ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2018
  • ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.-3.2.2018

Äänestäminen kotona

Voit äänestää ennakkoon kotona, mikäli kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, että et pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Sinun on ilmoitettava halustasi äänestää kotona kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla numeroon 044 5502 483 / Kaisu Nurmi tai 040 5057 803 / Jaana Salo tai toimittamalla oheisen lomakkeen keskusvaalilautakunnalle osoitteella Keskustie 52, 63100 Kuortane. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoittautumislomake löytyy TÄSTÄ

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Lisätietoa vaaleista oikeusministeriön vaalisivustolta: TÄSTÄ