fbpx

Vaalit

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021

Muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.–5.6.2021
  • vaalipäivä: 13.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

Lisätietoa mm vaalikelpoisuudesta ja äänioikeudesta: https://vaalit.fi/kuntavaalit

Äänestäminen

Kuntavaalit toimitetaan kesäkuun 13. päivänä 2021. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 26.5.–8.6.2021 välisenä aikana. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kuortaneen kunnassa on yksi äänestysalue. Vaalipäivän äänestys suoritetaan Kuortaneen Kunnantalolla klo 9.00 – 20.00, osoitteessa Keskustie 52

Ennakkoäänestys

Kuortaneen kunnassa yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kuortaneen kunnantalo, osoite Keskustie 52.

ke-pe 26.-28.5.2021 klo 9–16
la-su 29.-30.5.2021 klo 10–14
ma-pe 31.5-4.6.2021 klo 9–16
la-su 5.-6.6.2021 klo 10–14
ma-ti 7.-8.6.2021 klo 10–20

Äänestyspaikoilla huomioidaan koronapandemian johdosta annetut suositukset ja ohjeet.

Terveysturvallisuusohjeita äänestykseen
Koronasta johtuen äänestystilanteessa noudatetaan erityistä varovaisuutta. Äänestysvuoroa odotetaan ulkona kunnantalon pääoven edessä turvavälit huomioiden. Äänestämään sisälle otetaan vain kaksi äänestäjää kerrallaan. Suosittelemme vahvasti maskin tai visiirin käyttöä. Maskeja sekä käsidesiä on saatavilla äänestyspaikalta. Tarkemmat äänestysohjeet löydät äänestyspaikalta. Myös henkilökunta opastaa äänestämään tultaessa.

Äänestys ulkona
Mikäli sinulla on flunssan oireita tai olet koronakaranteenissa, voidaan äänestys suorittaa myös ulkona siihen varatussa ulkoäänestyspisteessä, joka on kunnantalon kerrostalon puoleisessa päädyssä parkkipaikalla. Äänestyspiste on merkitty opastein ja pisteeltä löytyy tarkemmat ohjeet äänestämiseen. Suosittelemme vahvasti maskin tai visiirin käyttöä.

Ennakkoäänestys kotona
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Ilmoituksia vastaanotetaan arkipäivinä Kuortaneen kunnan keskuksessa puh. 040 8470 515 tai 06 2525 2000. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Keskustie 52, 63100 Kuortane. Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnantalon neuvonnasta.

Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätietoja äänestyksestä saat numerosta 040 5057 803 / Jaana Salo

Kuortaneen keskusvaalilautakunta