Vaalit

Suomessa valitaan suorilla vaaleilla tasavallan presidentti, 200-jäseninen eduskunta,  kunnanvaltuustot (Kuortaneella 19 valtuutettua) sekä Euroopan parlamenttiin 13 jäsentä. Perustuslaki määrittelee vaalit yleisesti, yksityiskohtaiset määräykset vaaleista on vaalilaissa.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalissa:

Eduskuntavaalit:

  • vaalipäivä sunnuntai 14.4.2019
  • ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4..2019
  • ennakkoäänestys ulkomailla 3.-6.4.2019

Europarlamenttivaalit (ja mahdolliset maakuntavaalit):

  • vaalipäivä sunnuntai 26.5.2019
  • ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019
  • ennakkoäänestys ulkomailla 15.-18.5.2019

Äänestäminen kotona

Voit äänestää ennakkoon kotona, mikäli kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, että et pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Sinun on ilmoitettava halustasi äänestää kotona kunnan keskusvaalilautakunnalle eduskuntavaaleja koskien viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16 ja europarlamenttivaaleja koskien tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla numeroon 044 5502 483 / Kaisu Nurmi tai 040 5057 803 / Jaana Salo tai toimittamalla oheisen lomakkeen keskusvaalilautakunnalle osoitteella Keskustie 52, 63100 Kuortane. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoittautumislomake löytyy TÄSTÄ

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Lisätietoa vaaleista oikeusministeriön vaalisivustolta: TÄSTÄ