fbpx

Vaalit

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. – 13.4.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. – 10.4.2021
  • vaalipäivä: 18.4.2021
  • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Lisätietoa mm vaalikelpoisuudesta ja äänioikeudesta: https://vaalit.fi/kuntavaalit

Vaaliasiakirjojen jättöajat

Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja valitsijayhdistysten yhteislistoista niihin liittyvine asiakirjoineen on toimitettava keskusvaalilautakunnalle Kuortaneen kunnanvirastolle viimeistään tiistaina maaliskuun 9. päivänä klo 16.00 mennessä.

Asiakirjoja ottaa vastaan hallintojohtaja Jaana Salo, (040 5057 803) kunnanvirastolla maanantaina 8.3.2021 klo 16:00 – 17:00 ja tiistaina 9.3.2021 klo 12:00 – 16:00.

Keskusvaalilautakunnan osoite: Kuortaneen kunnantalo, Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Äänestäminen

Kuntavaalit toimitetaan huhtikuun 18. päivänä 2021. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 7.4. – 13.4.2021 välisenä aikana. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kuortaneen kunnassa on yksi äänestysalue. Vaalipäivän äänestys suoritetaan Kuortaneen Kunnantalolla klo 9.00 – 20.00, osoitteessa Keskustie 52

Ennakkoäänestys

Kuortaneen kunnassa yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kuortaneen kunnantalo, osoite Keskustie 52.

Aukioloajat:
ke-pe 7.-9.4.2021 klo 9.00 – 16.00
la-su 10.-11.4.2021 klo 10.00 – 14.00
ma-ti 12.-13.4.2021 klo 10.00 – 20.00

Äänestyspaikoilla huomioidaan koronapandemian johdosta annetut suositukset ja ohjeet.

Ennakkoäänestys kotona

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat ja puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat arkipäivinä asiakaspalvelusihteeri Kaisu Nurmi 044 5502 483 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Salo puh. 040 5057 803. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Keskustie 52, 63100 Kuortane. Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnantalon neuvonnasta.

Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.