Vaalit

PRESIDENTINVAALI 2024 

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ 

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 (mahdollinen toinen vaali tarvittaessa 11.2.2024). Vaalitoimitus alkaa kello 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20 asti. Vaalipaikka on kunnanvirasto, osoitteessa Keskustie 52, 63100 Kuortane. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANVIRASTOSSA

Presidentinvaalien ennakkoäänestys tapahtuu 17.-23.1.2018 välisenä aikana (tarvittaessa 31.1.-6.2.2024) Kuortaneen kunnanviraston valtuustosalissa, osoitteessa Keskustie 52

Aukioloajat:
17.-19.1.2024 (tarvittaessa 31.1.-2.2.2024) klo 09.00–16.00
20.-21.1.2024 (tarvittaessa 3.-4.2.2024) klo 10.00–14.00
22.-23.1.2024 (tarvittaessa 5.-6.2.2024) klo 10.00–18.00

Ota ennakkoäänestyspaikalle mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti, passi tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin presidentinvaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16 mennessä. Tähän mennessä jätetty ilmoitus huomioidaan myös mahdollisella toisella vaalikierroksella. Jos kotiäänestykseen haluaa osallistua vain toisella vaalikierroksella, ilmoituksen voi tehdä tiistaina 30.1.2024 klo 16 mennessä.

Puhelimitse ilmoituksen voi jättää kunnan keskukseen puh. 06 2525 2000. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona arkipäivisin 17.-23.1.2024 (tarvittaessa 31.1.-6.2.2024) äänestäjän kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Lisätietoa löytyy kunnan nettisivuilta ja asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Salo 040 5057 803.

Kuortaneella 15.11.2023
Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunta

Lisätietoa vaalit.fi sivustolta.