Talous ja toiminta

Oheisen alasvetovalikon alta löytyvät kunnan toimintaa ja taloutta ohjaavat  strategiat, talousarvio ja talousuunnitelma sekä tilinpäätös.

Kuntastrategiassa valtuusto on linjannut kunnan  toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

KUORTANEEN KUNNAN VISIO 2025 – Kuortane on elinvoimainen, kasvava ja uudistushenkinen paikkakunta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

  • Positiivinen asukas- ja työpaikkakehitys
  • Kunnan taloudellisen kantokyvyn vahvistaminen
  • Kehittyvä palvelutuotanto

Kuntastrategiaan pohjautuvalla talousarviolla ja -suunnitelmalla on kolme päätehtävää:

  • Asettaa palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet
  • Budjetoida menoja ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille
  • Osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan

Tilinpäätös sisältää talousarviossa ja kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden vuosittaisen toteutumisen sekä kunnan taloudellisen tilanteen.

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointia varten valtuustokauden ajalle arviointisuunnitelman ja antaa kultakin arvioitavalta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta antaa arviointikertomuksen suoraan valtuustolle.