Talous ja toiminta

Oheisen alasvetovalikon alta löytyvät kunnan toimintaa ja taloutta ohjaavat  strategiat, talousarvio ja talousuunnitelma sekä tilinpäätös.

Kuntastrategiassa valtuusto on linjannut kunnan  toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

KUORTANEEN KUNNAN VISIO – Kuortane – Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

  • Kunnan vetovoiman vahvistaminen
  • Tasapainoinen kuntatalous
  • Laadukkaat palvelut eri-ikäisille
  • Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
  • Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Kuntastrategiaan pohjautuvalla talousarviolla ja -suunnitelmalla on kolme päätehtävää:

  • Asettaa palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet
  • Budjetoida menoja ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille
  • Osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan

Tilinpäätös sisältää talousarviossa ja kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden vuosittaisen toteutumisen sekä kunnan taloudellisen tilanteen.

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointia varten valtuustokauden ajalle arviointisuunnitelman ja antaa kultakin arvioitavalta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta antaa arviointikertomuksen suoraan valtuustolle.