Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja § 26

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 39 §

Viranhaltijapäätös 50 §

Viranhaltijapäätös 51 §

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös 1 §

Viranhaltijapäätös 2 §

Viranhaltijapäätös 4 §

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §228

Päätöspöytäkirja §230

Päätöspöytäkirja §232

Päätöspöytäkirja §233

Päätöspöytäkirja §234

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja 72 §

Päätöspöytäkirja 91 §

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:


Hankintapäätös 3 §

 

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.