fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

 

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 18.6.2021 26 §

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Kuortane games melu- ja tärinäilmoitus

Melu- ja tärinäilmoitus Lighthouse Myllymäki ky

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §145

Päätöspöytäkirja §146

Päätöspöytäkirja §147

Päätöspöytäkirja §148

Päätöspöytäkirja §176

Päätöspöytäkirja §187

Päätöspöytäkirja §209

Päätöspöytäkirja § 210

Päätöspöytäkirja §218

Päätöspöytäkirja §219

Päätöspöytäkirja §228

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §20

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.