fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja § 30

Päätöspöytäkirja § 31

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 62 §

Hankintapäätös 64 §

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

1§ 2020 Traktorinvetokisat

3§ 2020 Lighthouse Myllymäki

2§ 2020 Kuortane games

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §199

Päätöspöytäkirja §200

Päätöspöytäkirja §201

Päätöspöytäkirja §205

Päätöspöytäkirja §206

Päätöspöytäkirja §208

 

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

 

Vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 7§ (2) 

Viranhaltijapäätös 20 §

Viranhaltijapäätös 23 §

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.