Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja 15.1.2019 § 3

Päätöspöytäkirja 6.2.2019 § 6

Päätöspöytäkirja 13.2.2019 § 8

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Viranhaltijapäätös 11 §

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 72 §

Hankintapäätös 91 §

Hankintapäätös 100 §

Hankintapäätös 11 §

Hankintapäätös 13 §

Hankintapäätös 14 §

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 1 §

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 11 §

Hankintapäätös 13 §

Hankintapäätös 14 §

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja 54§

Päätöspöytäkirja 55§

Päätöspöytäkirja 79§

Päätöspöytäkirja 80§

Päätöspöytäkirja 81§

Päätöspöytäkirja 82§

Päätöspöytäkirja 83§

Päätöspöytäkirja 84§

Päätöspöytäkirja 85§

Päätöspöytäkirja 86§

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

Hankintapäätös27§

Hankintapäätös 3 §

 

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.