fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja § 39

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Viranhaltijapäätös 56 §

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §333

Päätöspöytäkirja §349

Päätöspöytäkirja §357

Vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Päätös 30 § 28.10.2019

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös 1 §

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

Viranhaltijapäätös17§

 

 

 

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.