Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

 

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

 

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §77

Päätöspöytäkirja §86

Päätöspöytäkirja §87

Päätöspöytäkirja §88

Päätöspöytäkirja §89

Päätöspöytäkirja §90

Päätöspöytäkirja §94

Päätöspöytäkirja §95

Päätöspöytäkirja §103

Päätöspöytäkirja §104

 

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

 

Vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

 

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.