fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Viranhaltijapäätös § 8/2023

Viranhaltijapäätös § 9/2023

Viranhaltijapäätös § 10/2023

Viranhaltijapäätös § 11/2023


Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Viranhaltijapäätös § 3/2023


Elinkeinovastaava:

Viranhaltijapäätös § 1/2023


Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös § 13/2022

Hankintapäätös § 14/2022


Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 1/2023 
Lanaus avauspöytäkirja 2023  kesälanaus vertailu valinta 2023  lanaustarjouslomake 2023  Lanaus alueet

 


Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös § 3/2023


Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 1/2023

Viranhaltijapäätös § 2/2023


Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 100/2023

Viranhaltijapäätös § 104/2023

Viranhaltijapäätös § 105/2023

Viranhaltijapäätös § 107/2023

Viranhaltijapäätös § 108/2023

Viranhaltijapäätös § 109/2023

Viranhaltijapäätös § 115/2023

Viranhaltijapäätös § 119/2023


Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 10/2023

Viranhaltijapäätös § 11/2023

Viranhaltijapäätös § 12/2023

Viranhaltijapäätös § 14/2023


Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 4


HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.