Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja 15.1.2019 § 3

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 72 §

Hankintapäätös 91 §

Hankintapäätös 100 §

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 1 §

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 103 §

Hankintapäätös 104 §

Hankintapäätös 106 §

Hankintapäätös 115 §

Hankintapäätös 121 §

Hankintapäätös 122 §

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja 333§

Päätöspöytäkirja 341§

Päätöspöytäkirja 346§

Päätöspöytäkirja 350§

Päätöspöytäkirja 392§

Päätöspöytäkirja 393§

 

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

Hankintapäätös27§

 

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.