fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja 37 §

Päätöspöytäkirja § 42

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Hankintapäätös 32 §

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §214

Päätöspöytäkirja §215

Päätöspöytäkirja §228

Päätöspöytäkirja §229

Päätöspöytäkirja §257

Päätöspöytäkirja §267

 

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

 

Vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös 23 §

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.