Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Viranhaltijapäätös § 1/2024

Viranhaltijapäätös § 2/2024

Viranhaltijapäätös § 5/2024


Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 


Elinkeinovastaava:

 


Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 


Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 


Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 13/2024

Viranhaltijapäätös § 21/2024

Viranhaltijapäätös § 22/2024

Viranhaltijapäätös § 30/2024


Lukion rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 1/2024
Liitteet viranhaltijapäätökseen § 1/2024

Viranhaltijapäätös § 2/2024
Liite viranhaltijapäätökseen § 2/2024


Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 1/2024


Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 1/2024

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.