fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Viranhaltijapäätös 13 §

Viranhaltijapäätös 16 §

Viranhaltijapäätös § 20/2022

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös § 7/2022

Hankintapäätös § 8/2022

Hankintapäätös § 9/2022

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 105/22

Viranhaltijapäätös § 118/2022

Viranhaltijapäätös § 119/2022

Viranhaltijapäätös § 120_2022

Viranhatiljapäätös § 121/2022

Viranhaltijapäätös § 122/2022

 

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 32

Viranhaltijapäätös § 33

Viranhaltijapäätös § 34

 

 

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §7

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.