fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja 37 §

Päätöspöytäkirja § 42

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Henkilöstöpäätös 41 §

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 3 § 20.10.2020

Hankintapäätös 4 § 29.12.2020

Hankintapäätös 5 § 29.12.2020

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 1 §

 

 

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §370

Päätöspöytäkirja §391

Päätöspöytäkirja §392

 

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös 3 §

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

Viranhaltijapäätös 10§

Vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

 

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.