Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

 


Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Viranhaltijapäätös § 7/2023


Elinkeinovastaava:

Viranhaltijapäätös §2/2023

Viranhaltijapäätös § 3/2023

Viranhaltijapäätös § 4/2023

Viranhaltijapäätös § 5/2023


Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 


Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 3/2023    Tarjousten avauspöytäkirja2023   Tarjous vertailu

 


Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 165/2023


Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 29/2023

Viranhaltijapäätös § 30/2023

Viranhaltijapäätös § 31/2023

Viranhaltijapäätös § 33/2023

Viranhaltijapäätös § 34/2023


Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

 

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.