fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja 18.3.2020 § 15

Päätöspöytäkirja § 18

Päätöspöytäkirja § 19

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Hankintapäätös 5 §

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 23 §

Hankintapäätös 24 §

Hankintapäätös 25 §

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §62

Päätöspöytäkirja §76

 

Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja 31 §

 

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

Viranhaltijapäätös17§

Vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 7§ (2) 

Päätöspöytäkirja 11 §

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.