Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Viranhaltijapäätös § 13/2024
Liite viranhaltijapäätökseen §13/2024

Viranhaltijapäätös § 14/2024
Liite viranhaltijapäätökseen § 14/2024

Viranhaltijapäätös § 15/2024

Liite viranhaltijapäätökseen §15/2024


Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 


Elinkeinovastaava:

Viranhaltijapäätös § 1/2024


Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

 


Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 


Kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 4/2024 Kuortaneen lukio, Laajennus- ja muutostyot (Rakennusurakka)
Tarjousten avauspoytakirja (rakennusurakka)
Vertailutaulukko rakennusurakka

Viranhaltijapäätös § 5/2024 Kuortaneen lukio, Laajennus- ja muutostyot (Putkiurakka)
Tarjousten avauspoytakirja (putkiurakka)
Vertailutaulukko putkiurakka

Viranhaltijapäätös § 6/2024 Kuortaneen lukio, Laajennus- ja muutostyot (Ilmanvaihtourakka)
Tarjousten avauspoytakirja (ilmanvaihtourakka)
Vertailutaulukko ilmanvaihtourakka

Viranhaltijapäätös § 7/2024 Kuortaneen lukio, Laajennus- ja muutostyöt (Sähköurakka)
tarjousten avauspoytakirja (sähköurakka)
Vertailutaulukko sähköurakka

Viranhaltijapäätös § 8/2024 Kuortaneen lukio, Laajennus- ja muutostyot (Rakennusautomaatiourakka)
Tarjousten avauspoytakirja (rakennusautomaatiourakka)
Vertailutaulukko rakennusautomaatiourakka

Viranhaltijapäätös § 9/2024 Kuortaneen Yhteiskoulu, kattoremontti (Rakennusurakka)
Vertailutaulukko rakennusurakka
Tarjousavauspöytäkirja rakennusurakka

 


Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 82/2024

Viranhaltijapäätös § 86/2024

Viranhaltijapäätös § 87/2024

Viranhaltijapäätös § 88/2024

Viranhaltijapäätös § 89/2024

Viranhaltijapäätös § 118/2024

Viranhaltijapäätös § 131/2024


Lukion rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 2/2024
Liite viranhaltijapäätökseen § 2/2024


Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 2/2024

Viranhaltijapäätös § 3/2024

Viranhaltijapäätös § 4/2024


Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 22/2024

Viranhaltijapäätös § 25/2024


HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.