fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Viranhaltijapäätös § 26 2022

Viranhaltijapäätös § 27/2022

Viranhaltijapäätös § 28/2022

Viranhaltijapäätös § 29/2022

Viranhaltijapäätös § 30/2022

Viranhaltijapäätös § 31/2022


Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 


Elinkeinovastaava:

Viranhaltijapäätös § 1 2022


Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös § 7/2022

Hankintapäätös § 8/2022

Hankintapäätös § 9/2022


Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 1/2022 Aurauskeppien pystytyksen ja poiston kilpailutus päätös


Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 157/2022

Viranhaltijapäätös § 166_2022

Viranhaltijapäätös § 171/2022

Viranhaltijapäätös § 173 2022

Viranhaltijapäätös § 174/2022

Viranhaltijapäätös § 178/2022

Viranhaltijapäätös § 183/2022


Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 227/2022


Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 35/2022


Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 13


HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.