Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Päätöspöytäkirja § 22

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 11 §

Hankintapäätös 13 §

Hankintapäätös 14 §

Hankintapäätös 21 §

hankintapäätös 22 §

Hankintapäätös 23 §

Hankintapäätös 24 §

Hankintapäätös 25 §

Hankintapäätös 26 §

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös 11 §

Hankintapäätös 13 §

Hankintapäätös 14 §

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §137

Päätöspöytäkirja §138

Päätöspöytäkirja 152§

päätöspöytäkirja §153

Päätöspöytäkirja 154§

Päätöspöytäkirja §155

Päätöspöytäkirja §174

Päätöspöytäkirja §175

Päätöspöytäkirja §179

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja 72 §

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätöket:

Hankintapäätös27§

Hankintapäätös 3 §

 

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.