fbpx

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Kunnanjohtajan päätökset:

Viranhaltijapäätös § 36/2022

Viranhaltijapäätös § 1/2023

Viranhaltijapäätös § 2/2023

Viranhaltijapäätös § 3/2023


Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

 


Elinkeinovastaava:

 


Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös § 13/2022

Hankintapäätös § 14/2022


Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset:

 


Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätös § 1/2023

Hankintapäätös § 2/2023


Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 4/2023

Viranhaltijapäätös § 5/2023

Viranhaltijapäätös § 7/2023

Viranhaltijapäätös § 10/2023


Varhaiskasvatuspäällikön viranhaltijapäätökset:

 


Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätös § 1/2023

Viranhaltijapäätös § 2_2023

Viranhaltijapäätös § 3/2023

Viranhaltijapäätös § 5/2023

Viranhaltijapäätös § 6/2023


Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätökset:

 


HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.