Hallinto ja päätöksenteko

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja kuntaorganisaation johtajana, edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain ja kunnan hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Kunnanjohtaja vastaa  kunnan strategisesta ja  operatiivisesta johtamisesta.

Kunnan hallinnosta ja kuntalaisten palveluista vastaa kunnanvaltuusto ja -hallitus sekä lautakunnat. Valmistelusta ja palveluiden tuottamisesta vastaa henkilöstöorganisaatio kunnanjohtajan johdolla.

Päätöksenteko-välilehdeltä löytyy tiedot luottamushenkilöistä, esityslistat ja pöytäkirjat sekä sidonnaisuusrekisteri.

Talous ja toiminta-välilehdeltä löytyy kunnan strategiat ja talouteen liittyvät asiakokonaisuudet omien hakemistojensa alta.

Kunnan erilaiset säännöt, ohjeet ja maksut sekä kuntien yhteistomintaa koskevat sopimukset löytyvät omalta välilehdeltään.

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen kunnan toimintaan on ensiarvoisen tärkeää. Vaikuttamisen kanavat ovat moninaiset. Vaikuttaa voi vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden kautta, tekemällä aloitteita tai ottamalla kantaa eri kanavia hyödyntäen.