fbpx

Avoimet työpaikat

Perusopetuksen opinto-ohjaaja

Kuortaneen Yhteiskoulussa on avoinna perusopetuksen vuosityöajassa oleva määräaikainen opinto-ohjaajan lehtorin virka 1.8.2023-31.7.2024. Virka täytetään määräaikaisesti haastavasta rekrytointiajankohdasta johtuen.

Yhteiskoulu on noin 170 opiskelijan ja 20 opettajan kokoinen koulu. Yhteiskoulussa järjestetään yleisopetusta 7-9 luokkalaisille sekä pienryhmäopetusta 5-9 luokkalaisille kahdessa eri toimipisteessä. Yhteiskoulun yhteydessä toimii urheilupainotteinen yhdeksäsluokka, jonka oppilaat tulevat ympäri Suomea. Yhteiskoulun opinto-ohjaaja vastaa myös nivelvaiheen sekä osan Kuortaneen lukion yleislinjalaisten opinto-ohjauksesta. (työaika jakautuu 80% yläkoulu ja 20% lukio)

Hakijalta odotamme kokemusta perusopetuksen opinto-ohjauksesta, joustavaa ja opiskelijalähtöistä työskentelyotetta, monipuolista jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämävaatimusten tuntemusta sekä kiinnostusta ja ammattitaitoa opinto-ohjauksen kehittämiseen. Arvostamme joustavuutta, hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteellisuutta, opiskeluhuollollista ja yhteisöllistä työotetta sekä innostuneisuutta uusiin sähköisiin metodeihin.

Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Viran sijaisuudessa noudatetaan 2 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vahvistamista toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Todistukset tarkistamme haastattelun yhteydessä.

Hakemus Kuntarekryn kautta 16.6.2023 klo 15 mennessä tai toimittamalla se kirjaamo@kuortane.fi


Kuortaneen kunta etsii pääkirjanpitäjää

Toimenkuvaan sisältyy kunnan pääkirjanpitoon liittyvien tehtävien lisäksi kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätösten laadinta ja siihen liittyvä ohjeistus sekä raportoinnit, kassavarojen seuranta ja arvonlisäveroasiat. Lisäksi pääkirjanpitäjän tehtäviin kuluu talousarvion laadinnan tekninen ohjaus, kirjanpidollinen neuvonta sekä taloushallinnon kehittäminen yhdessä hallintojohtajan kanssa.

Kelpoisuusehtona tehtävään on tradenomin (tai vastaava) tutkinto. Eduksi luetaan työkokemus kuntaorganisaatiossa kirjanpidon työtehtävissä. Arvostamme numerotarkkuuden lisäksi hyviä tietoteknisiä taitoja (erityisesti Excel), kehittämismyönteisyyttä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää yhteistyökykyä. Taloushallinnon tietojärjestelmistä CGl:n Pro Economican Premium käyttötaito katsotaan myös eduksi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän lisäksi viihtyisän työympäristön ja mukavat työtoverit.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valinta suoritetaan ehdollisena, ja vahvistetaan, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Tehtävä alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 9.6. klo 15.00 mennessä Kuntarekry palveluun tai kunnan kirjaamoon osoitteella Keskustie 52, 63100 Kuortane.


Sijaispankki

Kuortaneen kunta käyttää Kuntarekryä jatkossa myös sijaisuuksien täyttämiseen. Tällä hetkellä kokoamme sijaisrinkejä palveluihin.
Sijaisuuksia on usein tarjolla muun muassa varhaiskasvatus- sekä ruoka- ja puhtaanapitopalveluissa.
Jätä siis oma hakemuksesi Kuntarekryn keikkatöihin jo tänään ja olet askeleen lähempänä sijaisrinkiin pääsyä.


Kuortaneen kunnan avoimet työpaikat kuntarekryssä.

Kuortaneen avoimet työpaikat TE-palveluiden sivuilla.