Avoimet työpaikat

Kuortaneen kunnassa on haettavana elinkeinovastaavan virka

Kuortaneella yritystoiminta on vahvaa ja monipuolista. Kunnassa merkittävänä työllistäjänä toimivat muun muassa metallialan yritykset. Liikunnan ja urheilun keskiössä taas on kasvava urheiluopisto. Yrittäjämyönteisyys on helppoa keskellä Etelä-Pohjanmaan kauneinta luontoa, lähellä kaikkea.

Kuortaneen kunta hakee elinkeinovastaavan virkaan asiantuntijaa kehittämään paikkakunnan yrittäjyyskulttuuria sekä edesauttamaan paikkakunnan monipuolisen elinkeinoelämän kehittymistä. Viran kelpoisuusehtona on vähintään toisen asteen tutkinto. Valinnassa arvostetaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehityssuuntautuneisuutta ja -näkemystä, käytännön työtehtävissä hankittua yritystoiminnan hyvää tuntemusta sekä innostunutta otetta tehdä vaikuttavaa työtä paikkakunnan yrityssektorin vahvistamiseksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää kuntarekry.fi sivuston kautta 17.5.2021 klo 15.00 mennessä
Työavain: 356870

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki p. 050 406 6645
Hallintojohtaja Jaana Salo p. 040 505 7803


Laitosmiehen toimi

Kuortaneen kunnassa on haettavana laitosmiehen toimi.

Laitosmiehen työtehtäviin kuuluu mm. kiinteistöjen ja yleisten alueiden hoito, sekä vesi- ja viemärilaitoksen hoitajan sijaisuus. Työhön sisältyy velvollisuus osallistua varallaolovuorotteluun. Ajokortti B-välttämätön.

Haemme tehtävään henkilöä, jolla on kiinteistönhoitajan, lvi-, sähkö- tai automaatiotekniikka-asentajan perustutkinto suoritettuna. Työkokemukset edellä mainituista katsotaan eduksi.

Hakijalta edellytämme asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Palkkaus määräytyy teknisen virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Toimi täytetään 1.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottoa toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tointa täytettäessä noudatetaan enintään 6 kuukauden koeaikaa.

Haku tapahtuu sähköisesti kuntarekry.fi -palvelussa. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa kuntarekry.fi kautta. Hakuaika päättyy 10.5.2021 klo 12:00.

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Martti Ranta 0400-484 838, martti.ranta@kuortane.fi


Yhteiskoulun opinto-ohjaajan lehtorin virka

Kuortaneen kunnassa on haettavana perusopetuksen vuosityöajassa olevan opinto-ohjaajan lehtorin virka 1.8.2021 alkaen. Yhteiskoulu on noin 150 opiskelijan ja 20 opettajan kokoinen hyvän ilmapiirin työpaikka. Yhteiskoulussa järjestetään yleisopetusta 7-9 luokkalaisille sekä pienryhmäopetusta 5-9 luokkalaisille. Yhteiskoulun yhteydessä toimii urheilupainotteinen yhdeksäsluokka, jonka oppilaat tulevat ympäri Suomea.

Hakijalta odotamme kokemusta perusopetuksen opinto-ohjauksesta, joustavaa ja opiskelijalähtöistä työskentelyotetta, monipuolista jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämävaatimusten tuntemusta sekä kiinnostusta ja ammattitaitoa opinto-ohjauksen kehittämiseen. Arvostamme joustavuutta, hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteellisuutta, opiskeluhuollollista ja yhteisöllistä työotetta sekä innostuneisuutta uusiin sähköisiin metodeihin.
Viran kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vahvistamista toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 5.5.2021 klo 15:00

Tehtävään haetaan Kuntarekryn kautta


KESÄTYÖHAKU

Kuortaneen kunta työllistää kuortanelaisia nuoria, jotka ovat syntyneet 2003–2005 ja ovat täyttäneet 16v työn alettua. Kesätyön jakso on pääsääntöisesti 2 viikkoa ja palkka tältä ajalta on 300€. Työ-päivän pituus on 6h/päivä. 

Työpaikat täytetään tarpeen mukaan. Toiveita ei aina pystytä täyttämään. Työnhaku on avoinna 25.2.-28.3.2021 välisenä aikana. Kaavakkeita on saatavana kunnan nettisivuilta (kuortane.fi/lomakkeet) sekä kunnantalon infopisteestä. Kaavakkeet palautetaan osoitteella: annukka.salminen@kuortane.fi tai Kuortaneen kunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane. Kuoreen merkintä kesätyö /Annukka Salminen 

Työpaikat ovat tarkoitettu heille, joilla ei ole muuta työtä kesäksi. 

Lisätietoja kesätyöpaikoista:
Varhaiskasvatus: Avustavat tehtävät pienten lasten hoito- ja kasvatustyössä tai koululaisten kesähoitoryhmässä, merja.ahola@edu.kuortane.fi 

Ympäristöosasto: 2 viikon lisäksi myös 2-4kk työsuhteisiin noin 2–3-henkilöä. Kaikkia paikkoja haetaan samalla kaavakkeelle. Pidempiin työsuhteisiin vaaditaan 18-vuoden ikää ja B-ajokorttia. Palkkaus näissä sovitaan erikseen. Tämän hakemuksen voi palauttaa: arto.ojala@kuortane.fi tai kirjekuoressa kunnan infoon. Kuoreen merkintä Arto Ojala. 

Keskuskeittiö: Hygieniapassi toivottava mari.virtaniemi@kuortane.fi 

Liikuntatoimi: Sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä tuomas.mikkola@edu.kuortane.fi 

Kulttuuritoimi: Sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä annukka.salminen@kuortane.fi 

Avoimeksi jääneitä paikkoja voi tiedustella kesäkuun alussa. Seuraa kunnan tiedotusta. 


Kuortaneen kunnan avoimet työpaikat kuntarekryssä.

Kuortaneen avoimet työpaikat TE-palveluiden sivuilla.