Avoimet työpaikat

Kaksi matemaattisten aineiden opettajaa yläkouluun

1. Matemaattisten aineiden lehtori 1.8.2019 alkaen.
Virkaan valittavalta edellytetään matematiikan ja kemian opettajan kelpoisuutta.

Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Haluamme kouluumme opettajan, joka osaa ja haluaa tehdä laadukasta yhteistyötä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Toivomme, että hakijalla on erinomaiset ryhmäyttämistaidot, hyviä työkaluja teini-ikäisten kanssa toimimiseen ja osaamista nuorten kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseen

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Koeaika on 5 kuukautta.

Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset 3.6.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

2. Matemaattisten aineiden tuntiopettaja 1.8.2019-2020.
Tehtävään valittavalta edellytetään matematiikan opettajan kelpoisuutta.

Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Haluamme kouluumme opettajan, joka osaa ja haluaa tehdä laadukasta yhteistyötä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Toivomme, että hakijalla on erinomaiset ryhmäyttämistaidot, hyviä työkaluja teini-ikäisten kanssa t oimimiseen ja osaamista nuorten kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseen

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset 3.6.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja-rehtori
Sanna Koivisto
sanna.koivisto@kuortane.fi
040-5057804

Kaksi luokanopettajan viransijaisuutta

Kuortaneen kunnan sivistystoimi julistaa haettavaksi kaksi luokanopettajan viransijaisuutta. Viransijaisuudet ovat ajoille 1.8.2019-31.7.2020 ja 7.8.2019-26.4.2021.

Viransijaisuudessa ajalle 1.8.2019-31.7.2020 eduksi luetaan valmius opettaa teknistä käsityötä ja liikuntaa. Viransijaisuudessa ajalla 7.8.2019-26.4.2021 eduksi katsotaan valmius alkuopetukseen. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävät voidaan täyttää ilman vaadittua koulutusta ajalle 7.8.2019-31.5.2020

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kelposuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 14 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset 24.5.klo 12:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Lisätietoja sanna.koivisto@kuortane.fi tai 040-5057804


Kuortaneen kunnassa avoinna 7 koulunkäynninohjaajan työsuhdetta:

1. Ylijoen koulu, 28 vuosiviikkotuntia (koulunkäynninohjaaja, alakoulu)

2. Leppälän koulu, 28 vuosiviikkotuntia (koulunkäynninohjaaja, alakoulu)

3. Ruonan koulu, 34 vuosiviikkotuntia (koulunkäynninohjaaja-apip-ohjaaja, alakoulu)

4. Alvarin koulu, 32 vuosiviikkotuntia (koulunkäynninohjaaja-apip-ohjaaja, esikoulu)

5. Alvari 22,5 vuosiviikkotuntia (koulunkäynninohjaaja, esikoulu)

6. Alvari 20 vuosiviikkotuntia (koulunkäynninojaaja, erityisluokka)

7. Alvari 38 vuosiviikkotuntia (koulunkäynninohjaaja-apip ohjaaja, erityisluokka)

Koulutusvaatimuksena on koulunkäynnin ohjaajan tai lähihoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Ilmoita hakemuksessa selkeästi mitä paikkoja haet.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja:
Ylijoki Marko Haapamäki, 040-1389244
Leppälä Taina Inkeri, 0400-816364
Ruona Malla Luomaranta, 040-1389302
Alvari Saila Pasanen, 044 – 550 1469

Hakemukset 24.5.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi


Kuortaneen avoimet työpaikat TE-palveluiden sivuilla.