Avoimet työpaikat

Kuortaneen kunta työnantajana 

Kuortaneen kunta toimii työnantajana noin 150 oman alansa ammattilaiselle, tarjoten heille vakaan sekä pidetyn työympäristön. Vakinaisen henkilöstön lisäksi kunta työllistää tarpeen mukaan myös kesätyöntekijöitä sekä harjoittelijoita, jotka toimivat tärkeänä apuna eri sesongeissa.

Kunnassa panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen, jonka lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää monipuolisia työterveyspalveluita. Työhyvinvointia tuetaan muun muassa ePassilla. Useita työtehtäviä on lisäksi mahdollista tehdä joustavasti etätyönä. Kunta tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden edulliseen ruokailuun sekä hyvät lomaedut. Lisäksi kunnan työntekijöillä on mahdollisuus hankkia työsuhde-etuna sähköpyörä.

Kunnan avoimet työpaikat löydät alta:


Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Haettavana lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoria vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2024 alkaen.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Lisäksi odotamme monipuolisia taitoja lukion pedagogiikasta sekä opiskelija- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on lukion aineenopettajan kelpoisuus, joka on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen.
Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelussa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vahvistamista toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemus Kuntarekryn kautta 8.3.2024 klo 15 mennessä tai toimittamalla se kirjaamo@kuortane.fi


Erityisopetuksen tuntiopettaja lukioon

Haettavana Kuortaneen lukion erityisopetuksen tuntiopettajan toimi 1.8.2024 alkaen.

Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä sekä edistää hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan.
Erityisopettajan keskeisiin työtehtäviin kuuluvat lukivaikeuksien seulontojen tekeminen ja lausuntojen laatiminen ylioppilastutkintolautakunnalle. Lisäksi työhön kuuluu opiskelutaitojen opetusta, pienryhmän ohjausta ja opetusta sekä jaksamisen tukemista.

Erityisopettaja tekee laajasti yhteistyötä aineenopettajien, opinto-ohjaajien, rehtorin ja koulukuraattorin kanssa. Yhteistyöhön sisältyy myös aineenopettajien konsultoimista.
Haemme tehtävään rohkeaa ja ennakkoluulotonta kehittäjää tukemaan opiskelijoidemme oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Voimme katsoa eduksi työkokemuksen yläkoulun laaja-alaisesta erityisopetuksesta sekä mahdollisesti aineenopettajan pätevyyden jossain lukiossa opetettavista aineista.

Tarjoamme nyt valittavalle erityisopettajalle mahdollisuuden kehittää lukion erityisopetuksen mallia vastaamaan erityistehtävän saaneen lukion moninaisia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vahvistamista toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
Hakemus Kuntarekryn kautta 8.3.2024 klo 15 mennessä tai toimittamalla se kirjaamo@kuortane.fi


Oletko sinä Kuortaneen kesäsomettaja kesällä 2024?

Kuortaneen kunnan viestintään haetaan osa-aikaista sometaitajaa kahdeksi kuukaudeksi kesäajalle (kesä-heinäkuu). Aloitus sovittavissa.

Kesäsomettajan päätehtävä on visuaalinen viestintä, kunnan somekanavien ylläpito ja kehittäminen sekä kunnasta ja kunnan tapahtumista viestiminen somekanavien kautta.

Hakijalta odotamme sosiaalisen median kanavien hyvää tuntemusta ja kokemusta niiden käytöstä. Videoiden teko ja editointi sekä valokuvaus katsotaan eduksi. Työssä tarvitaan itsenäisiä työskentelytaitoja, sosiaalista avoimuutta ja rohkeutta toimia ihmisten parissa. Työssä pitää myös olla mahdollisuus liikkua ympäri Kuortanetta pidempiäkin matkoja.

Työ on osa-aikainen 30 tuntia viikossa ja se sisältää myös viikonloppu- ja iltatöitä.
Palkkaus KVTES:n mukaan.

Odotamme valittavalta seuraavaa:

  • vähintään 17-vuoden ikä
  • Vahvaa Instagramin ja Facebookin hallintaa
  • Kykyä tuottaa mielenkiintoista somemateriaalia
  • Kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • Avointa ja iloista mieltä
  • Rohkeutta toimia ihmisten parissa
  • Uskallusta tuoda omaa persoonaa esiin
  • Mahdollisuus liikkua Kuortaneen sisällä
  • Mahdollisuus työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin

Hakemukset tulee jättää viimeistään 10.3.2024 Kuntarekryn kautta.
Hakemukseen voi lisätä referenssinä esimerkiksi oman somekanavan tiedot tai linkin videohakemukseen.

Lisätietoja:
Tuomas Ojajärvi, viestintäkoordinaattori
050 570 1470
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi


Sijaispankki

Kuortaneen kunta käyttää Kuntarekryä jatkossa myös sijaisuuksien täyttämiseen. Tällä hetkellä kokoamme sijaisrinkejä palveluihin.
Sijaisuuksia on usein tarjolla muun muassa varhaiskasvatus- sekä ruoka- ja puhtaanapitopalveluissa.
Jätä siis oma hakemuksesi Kuntarekryn keikkatöihin jo tänään ja olet askeleen lähempänä sijaisrinkiin pääsyä.


Kuortaneen kunnan avoimet työpaikat kuntarekryssä.

 

Muut työmahdollisuudet Kuortaneella

Kuortaneelta löytyy monialaista osaamista, ja kunnan yrityskenttä pitää sisällään sekä nuorempia että perinteikkäitä pidemmän historian omaavia yrityksiä. Kunnan suurimpiin työllistäjiin lukeutuu pääasiassa metalliteollisuuden sekä kuljetusalan yrityksiä, jonka lisäksi liikuntapalvelut ovat jo vuosikymmenten ajan työllistäneet runsaan määrän huippuvalmentajia sekä kouluttajia. Myös työvoiman tarve kohdistuu alueella suurilta osin näille aloille. Yritykset sijaitsevat pääosin lähellä Kuortaneen keskustaa, jonne liikenneyhteydet ovat hyvät monesta suunnasta.

Kuortaneen avoimet työpaikat TE-palveluiden sivuilla.