fbpx

Avoimet työpaikat

Resurssiopettaja Alvariin 1.8.2022-31.7.2023 (hakuajan jatkaminen)

Etsimme 1.8.2022-31.7.2023 ajaksi Alvarin kouluun luokanopettajaa, jolla on hyvät ihmisen kohtaamisen taidot niin oppilaan, huoltajan kuin työkavereidenkin kanssa ja joustavuutta nopeasti muuttuvissa arjen tilanteissa. Resurssiopettaja toimii sekä itsenäisesti luokassa että luokanopettajien työparina, joten edellytämme hakijalta halukkuutta samanaikaisopetukseen sekä taitoa ja kiinnostusta opettaa alakoulun eri oppiaineita kaikilla luokka-asteilla. Tarjoamme vaihtelevia työpäiviä sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamista monipuolisesti erilaisten oppilasryhmien parissa.

Alvarin koulu on 160 oppilaan koulu, jossa toimii 1-6 luokkien lisäksi myös Kuortaneen kunnan esiopetusryhmät ja kaksi erityisluokkaa. Alvarin koulu saa käyttöönsä uudet modernit opetustilat syyslukukauden aluksi.  Lisätietoja koulusta antaa koulunjohtaja Saila Pasanen 044-5501 469.

Pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/14.12.1998. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Valinnassa noudatetaan 2 kk:n koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 3.6.2022. klo 12.00. Aikaisemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon.


Kuortaneen kunta etsii koulunkäynninohjaajia

1. Ylijoen kouluun
Ylijoen kouluun toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 8.8.2022 alkaen. Tehtävä on kokoaikainen (38,25) ja se sisältää myös aamu- ja iltapäiväkerhon ohjausta sekä koulun loma-aikaan mahdollisesti myös lastenhoitajan tehtäviä.
Valittu henkilö työskentelee Ylijoen koululla mutta työskentelykohde voi myöhemmin vaihtua. Ylijoen koulu on 3-opettajainen noin 50 oppilaan koulu. Hakijalta edellytetään omatoimisuutta, joustavuutta, kokemusta lasten kanssa työskentelemisestä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

2. Ruonan kouluun
Ruonan kouluun määräaikaiseen työsuhteeseen 8.8.2022-2.6.2023. Koulunkäynninohjaajan työaika on 25 tuntia viikossa.
Valittu henkilö työskentelee Ruonan koululla. Ruonan koulu on 2-opettajainen noin 20 oppilaan koulu. Hakijalta edellytetään omatoimisuutta, joustavuutta, kokemusta lasten kanssa työskentelemisestä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

3. Alvarin kouluun
Alvarin kouluun etsitään neljää määräaikaista koulunkäynninohjaajaa 8.8.2022-2.6.2023. Kaksi valituista tulee työskentelemään esiopetuksessa (22,5 tuntia/vko), yksi 3–4 luokkalaisten ryhmissä ja yksi henkilökohtaisena ohjaajana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa (38,25 tuntia/vko). Myös esiopetuksessa työskentelevillä on mahdollista myöhemmin osoittaa tunteja aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

4. Yhteiskouluun
Yhteiskouluun etsitään koulunkäynninohjaajaa lukuvuodeksi 2022-2023. Valittu tulee työskentelemään Yhteiskoulun pienluokassa (oppilaat pääosin 5-6 luokkalaisia) ja hänen työaika on 25 tuntia/vko.

Hakijalta edellytetään omatoimisuutta, joustavuutta, kokemusta lasten kanssa työskentelemisestä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Kelpoisuusehtona on koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Palkka KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaika kaikkiin tehtäviin päättyy 3.6.2022 klo 12. Hakemukset tulee toimittaa kuntarekryn kautta.


Vapaa-aikatoimi hakee useita osa-aikaisia työntekijöitä ja keikkalaisia erilaisiin vapaa-aikapuolen työtehtäviin.

Työntekijöitä haetaan esimerkiksi kerho-ohjaajiksi (mm. liikuntakerhot, koulujen harrastuskerhot, ikäihmisten kerhot), uimaopettajiksi ja uimavalvojiksi, liikunnanohjaajiksi viikoittaisiin liikuntapalveluihin, avustaviin tehtäviin erilaisiin vapaa-aikatoimen tapahtumiin sekä ulkoliikuntapaikkojen ylläpitämiseen liittyviin tehtäviin.

Odotamme sinulta omatoimisuutta, innostavaa asennetta ja luotettavuutta. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Arvostamme aikaisempaa kokemusta hakemastasi työtehtävästä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan hakuaikoihin mennessä www.kuntarekry.fi sivun kautta.

Lisätietoja saa kunnan vapaa-aikasihteeriltä: Jonna Hakala, 0400 139813, jonna.hakala@edu.kuortane.fi


Sijaispankki

Kuortaneen kunta käyttää Kuntarekryä jatkossa myös sijaisuuksien täyttämiseen. Tällä hetkellä kokoamme sijaisrinkejä palveluihin.
Sijaisuuksia on usein tarjolla muun muassa varhaiskasvatus- sekä ruoka- ja puhtaanapitopalveluissa.
Jätä siis oma hakemuksesi Kuntarekryn keikkatöihin jo tänään ja olet askeleen lähempänä sijaisrinkiin pääsyä.


Kuortaneen kunnan avoimet työpaikat kuntarekryssä.

Kuortaneen avoimet työpaikat TE-palveluiden sivuilla.