Avoimet työpaikat

KUORTANEEN KUNTA julistaa uudelleen haettavaksi
RAKENNUSTARKASTAJAN viran

Kuortaneen kunta hakee rakennustarkastajaa vakinaiseen virkaan.

Kuortaneen kunnan rakennustarkastajan tehtäviin kuuluvat muun muassa rakennus- ja maa-ainesvalvonta, ympäristölautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtäviä, kaavahankkeet (konsulttisopimukset, kaavakäsittely) sekä kunnan hoitoon otettujen yksityisteiden kunnossapito ja avustushakemusten valmistelu päätöksentekoa varten.

Viran kelposuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Arvostamme kokemusta rakennusvalvontatyöstä ja kunnallishallinnosta sekä hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 8.3.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kuortane.fi, otsikolla rakennustarkastaja.

Aikaisemmin saadut hakemukset huomioidaan valintamenettelyssä.

Lisätietoa:

Tekninen johtaja, Martti Ranta
0400 484 838
martti.ranta@kuortane.fi

Kunnanjohtaja, Pentti Turunen
0400 662 978
pentti.turunen@kuortane.fi
________________________________________

Avoimet työpaikat sivistysosastolla:

Vakituisesti täytetään seuraavat virat:

Luokanopettajan virka 1.8.2019 lukien. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Leppälän koulu.

Kiertävän laaja-alaisen erityisopettajan virka 1.8.2019 lukien

Määräaikaisesti täytetään seuraavat virat tai työsuhteet:

Määräaikainen luokanopettaja 1.8.2019-31.7.2021 Alvarin kouluun

Määräaikainen luokanopettaja 1.8.2019-31.7.2021 Ylijoen kouluun

Määräaikainen luokanopettaja 1.8.2019-31.7.2021 Leppälän kouluun

Määräaikainen erityisluokanopettaja 1.8.2019-31.7.2020 Alvarin kouluun

Määräaikainen tuntiopettaja (esiopetus ja resurssiopetus) 1.8.2019-31.7.2020 Alvarin kouluun

Lisätietoja te-keskuksen sivuilta sekä Kuortaneen kunnasta

Sanna Koivisto, sivistysjohtaja-rehtori
sanna.koivisto@kuortane.fi
040 5057804

Saila Pasanen, Alvarin koulun johtaja
saila.pasanen@edu.kuortane.fi
044-550 1469

Taina Inkeri, Leppälän koulun johtaja
taina.inkeri@edu.kuortane.fi
0400-816 364

Marko Haapamäki, Ylijoen koulun johtaja
marko.haapamaki@edu.kuortane.fi
040-138 9244

Hakemukset 1.3.2019 klo 12:00 osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi


Kuortaneen avoimet työpaikat TE-palveluiden sivuilla.