fbpx

Avoimet työpaikat

KAKSI (2) MÄÄRÄAIKAISTA LUOKANOPETTAJAA ALVARIN KOULUUN

Kuortaneen kunnassa haetaan kahta määräaikaista (1.8.2020-31.7.2021 ja 1.8.2020-26.4.2021) luokanopettajaa Alvarin alakoulun.

Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyötaitoja ja monipuolista osaamista sekä katsomme eduksi koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankitun osaamisen alkuopetukseen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaiseti.

Tarkistamme todistukset mahdollisissa työhaastatteluissa, jotka pidämme viikolla 25.

Valitun on ennen työsuhteen aloittamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosteriote.

Hakemukset 12.6.2020 klo 12:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Lisätietoja antaa koulunjohtaja Saila Pasanen 044 550 1469
saila.pasanen@edu.kuortane.fi


RESURSSIOPETTAJA PERUSOPETUKSEEN

Haemme päätoimista määräaikaista (1.8.2020-31.7.2021) tuntiopettajaa resurssiopettajan tehtävään. Opettaja jakaa työaikansa Alvarin koulun ja Leppälän koulun kesken. Tehtävään sisältyy vaihtelevia opettajan tehtävia samanaikaisopettajana toimimisesta eri oppiaineissa kaikilla luokkatasoilla. Opettaja voi työskennellä myös itsenäisesti erillisten ryhmien kanssa. Viikkotunteja on 24.

Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja monipuolista osaamista.
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaiseti.

Tarkistamme todistukset mahdollisissa työhaastatteluissa, jotka pidämme viikolla 25.

Valitun on ennen työsuhteen aloittamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosteriote.

Hakemukset 12.6.2020 klo 12:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Lisätietoja antaa koulunjohtaja Saila Pasanen 044 550 1469
saila.pasanen@edu.kuortane.fi


KAHDEKSAN (8) KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA

Kuortaneen kunta etsii kahdeksaa määräaikaista koulunkäynninohjaaja eripituisiin työsuhteisiin eri kouluille. Koulunkäynninohjaajan tehtävänä on toimia ohjaajana tarvittaessa kaikilla luokka-asteilla pienryhmissä ja yleisopetuksen ryhmissä. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä opettajien sekä muiden koulunkäynninohjaajien kanssa. Valvontatehtävät ovat myös osa työtä. Työaika vaihtelee tehtävittäin 24-38 viikkotunnin välillä.

Tehtäviin valittavilta toivomme kykyä tunnistaa lasten yksilöllisiä tarpeita ja taitoa vastata niihin tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä positiivista ja kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusehtona on koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva sosiaali- tai terveysalan kouluasteen tutkinto. Tarkistamme todistukset mahdollisissa työhaastatteluissa, jotka pidämme viikoilla 25-26.

Tehtävään valittavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Voit hakea useita työsuhteita samalla hakemuksella. Ilmoitathan hakemuksessa, mistä tehtävistä olet kiinnostunut:
1. Koulunkäynninohjaaja Leppälän kouluun 10.8.2020-5.6.2021 (alakoulu, työaika 28h/vko)
2. Koulunkäynninohjaaja/apip-ohjaaja Ruonan kouluun 10.8.2020-5.6.2021 (alakoulu, työaika 38h/vko)
3. Koulunkäynninohjaaja Ylijoen kouluun 10.8.2020-5.6.2021 (alakoulu, työaika 28h/vko)
4. Koulunkäynninohjaaja/apip-ohjaaja Alvarin pienluokkaan 10.8.2020-5.6.2021 (alakoulu, työaika 38h/vko)
5. Koulunkäynninohjaaja Alvarin pienluokkaan 10.8.2020-5.6.2021 (alakoulu, työaika 24h/vko)
6. Koulunkäynninohjaaja Alvarin pienluokkaan 10.8.2020-5.6.2021 (alakoulu, työaika 24h/vko)
7. Koulunkäynninohjaaja Alvarin esiopetukseen 10.8.2020-31.12.2020 (alakoulu, työaika 24h/vko)
8. Koulunkänninohjaaja Kuortaneen yhteiskouluun 10.8.2020-5.6.2021 (yläkoulu, työaika 30h/vko)

Hakemukset 12.6.2020 klo 12:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Lisätietoja:
Alvarin koulu Saila Pasanen 044 550 1469
saila.pasanen@edu.kuortane.fi

Leppälän koulu Taina Inkeri 0400 816364
taina.inkeri@edu.kuortane.fi

Ruonan koulu Malla Luomaranta 040 1389302
malla.luomaranta@edu.kuortane.fi

Ylijoen koulu Marko Haapamäki 040 1389244
marko.haapamaki@edu.kuortane.fi

Yhteiskoulu Sanna Koivisto 040 5057804
sanna.koivisto@kuortane.fi


Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava

Kuortaneen kunta hakee vakinaiseen virkasuhteeseen 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavaa ja jatkaa hakuaikaa 10.6.2020 klo 12.00 saakka. Aiemmat hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Kuortaneen kirjasto kuuluu 22 kunnan muodostamaan yhteiseen Eeposkirjastojen verkkopalveluun. Kirjastossa on käytössä normaalin aukiolon ohella omatoimiaika.

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava vastaa vapaa-aikasektorin (kirjasto-, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimi) toiminnan ja talouden kehittämisestä, toimii liikunta- ja kulttuuri/nuorisosihteerin esimiehenä sekä esittelijänä sivistys lautakunnassa.

Kelpoisuusvaatimuksena ovat kirjastoasetuksessa määritellyt tutkinto- ja opintovaatimukset. Lisäksi hakijalla on oltava alan hyvä tuntemus ja näkemystä kirjaston kehittämisestä tulevaisuudessa. Eduksi luetaan kokemus yleisen kirjaston hallinto- ja johtamistehtävistä, kulttuuri/liikunta-alan opinnot tai tehtävän hoitamista edistävä kokemus kulttuurin ja urheilun saralta. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja poikkihallinnollista työotetta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (02KIR020). Virka täytetään 1.9.2020 lähtien tai sopimuksen mukaan.
Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Lisätietoja antaa vapaa-aikavastaava Kaija Kiviluoma
kaija.kiviluoma@kuortane.fi tai 040 5396267

Hakemukset lähetetään 10.6.2020 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@kuortane.fi.


Lastenhoitaja, Kuortaneen kunta, Satelliittipäiväkoti Leppis, LEPPÄLÄNKYLÄ
Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 1.9.2020- 31.3.2021. Alkusijoituspaikkana on satelliittipäiväkoti Leppis Kuortaneen Leppälänkylässä. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 § 28) mukainen pätevyys: kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.
Haemme ammatillista, joustavaa ja vuorovaikutustaitoista henkilöä tiimiimme. Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen työn vastaaottamista. Työsuhteessa noudatetaan 2 kk:n koeaikaa.
Kuortaneen kunta on savuton työpaikka.
Hakuaika päättyy 18.6.2020 klo: 12.00 mennessä. Hakemus, CV ja todistusjäljennökset toimitetaan: Kuortaneen kunnanvirasto, varhaiskasvatustoimisto, Keskustie 52, 63100 Kuortane tai sähköposti: elina.vainionpaa@kuortane.fi.

Yhteystiedot:
Päiväkodinjohtaja Merja Ahola, puh. 040-5441488, merja.ahola@kuortane.fi tai
Varhaiskasvatuspäällikkö Elina Vainionpää, puh. 040-5589089, elina.vainionpaa@kuortane.fi

Työpaikan osoite: Anttilanpiha 16, 63120, LEPPÄLÄNKYLÄ

Palkkaus: KVTES

Työkokemus: ei lainkaan – 1v

Työ alkaa: 01.09.2020 ja kestäen 31.03.2021 saakka

Työaika: Kokoaikatyö 38,75 tuntia/viikko

Haku päättyy: 18.06.2020 klo 12:00

Jätä hakemus: Hakemukset, CV:t ja mahdolliset todistusjäljennökset pyydetään toimittamaan Kuortaneen kunnanvirastolle 18.6.2020 klo: 12.00 mennessä. Viraston osoite: Keskustie 52, 63100 Kuortane. Tai sähköpostilla: elina.vainionpaa@kuortane.fi.


Koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaaja, Kuortaneen kunta, Ylijoen koulu ja ryhmis, LENTILÄ
Haemme sijaista koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajaksi ja ryhmäperhepäivähoitajaksi ajalle 1.9.2020-31.5.2021. Sijoituspaikkana on Ylijoen koulu ja samassa rakennuksessa toimiva ryhmäperhepäiväkoti. Työaika on 38,75 t/vko ja se jakaantuu kahteen yksikköön päivittäin.
Edellytämme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja, innokkuutta ja vastuuntuntoisuutta sekä oma-aloitteisuutta.
Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäyntiavustajan, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan ammattitutkinto tai soveltuva lähihoitajan tutkinto.
Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Noudatamme 2 kk:n koeaikaa. Kuortaneen kunta on savuton työpaikka.
Hakemus, CV ja todistusjäljennökset toimitetaan 18.6.2020 klo: 12.00 mennessä osoitteeseen: Kuortaneen kunnanvirasto, varhaiskasvatustoimisto, Keskustie 52, 63100 Kuortane.
Tai sähköisesti: elina.vainionpaa@kuortane.fi.

Yhteystiedot: Ryhmiksen vastaava lastenhoitaja Helena Mäkinen, puh. 040-5163474, ylijoen.ryhmis@kuortane.fi tai
varhaiskasvatuspäällikkö Elina Vainionpää, puh. 040-5589089, elina.vainionpaa@kuortane.fi

Työpaikan osoite: Lahdenkankaantie 483, 63230, LENTILÄ

Palkkaus: KVTES

Työkokemus:ei lainkaan – 1v

Työ alkaa: 01.09.2020,  kestäen 31.5.2021 saakka

Työaika: Kokoaikatyö 38,75 tuntia/vko

Haku päättyy: 18.06.2020 klo 12:00

Jätä hakemus: Hakemukset, CV:t ja mahdolliset todistusjäljennökset pyydetään toimittamaan Kuortaneen kunnanvirastolle 18.6.2020 klo: 12.00 mennessä. Viraston osoite: Kuortaneen kunta, varhaiskasvatustoimisto, Keskustie 52, 63100 Kuortane.
Tai sähköpostilla: elina.vainionpaa@kuortane.fi.


Kuortaneen avoimet työpaikat TE-palveluiden sivuilla.