fbpx

Avoimet työpaikat

Lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viransijainen

Kuortaneen lukio etsii matematiikan ja fysiikan lehtorin viransijaista 1.8.2021-4.6.2022. Haemme viransijaisuuteen opettajaa, jolla on monipuolisen ammatillisen osaamisen lisäksi hyvät vuorovaikutus- ja tvt-taidot, innostusta toimia kouluyhteisössä niin oppilaiden kuin opettajien kanssa, reippautta tarttua toimeen ja halukkuutta kehittää opetusta opetussuunnitelman hengessä.

Kuortaneen lukio on yli 200 oppilaan valtakunnallisen erityistehtävän saanut urheilulukio, jolla on tiivistä yhteistyötä Kuortaneen yhteiskoulun, urheiluopiston sekä valtakunnallisten lajiliittojen kanssa.

Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset.
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun tulee toimittaa nähtäväksi 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 §).

Tehtävään haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta, mutta mikäli se ei ole mahdollista, hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse: kirjaamo@kuortane.fi tai kirjeitse: Kuortaneen kunta/sivistysosasto, Keskustie 52, 63100 KUORTANE

Hakuaika päättyy 22.6.2021 klo 15.00.

Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.


Kielten tuntiopettaja Yhteiskouluun 1.8.2021-31.7.2022

Tehtävään valittu toimii Kuortaneen yhteiskoulun (7–9) englannin ja ruotsin kielen määräaikaisena tuntiopettajana 1.8.2021-31.7.2022. Kuortaneen yhteiskoulu antaa opetusta 7–9 luokille sekä pienryhmäopetusta 5–9 luokille. Lisäksi koulussa toimii urheilupainotteinen yhdeksäsluokka, jonne oppilaat tulevat ympäri Suomea. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä joustavuutta.

Hakemukset 22.6.2021 klo 15:00 mennessä. Haku kuntarekry.fi kautta.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.


Koulunkäynninohjaajia Alvarin kouluun 4.6.2021 alkaen

Alvarin koulu etsii koulunkäynninohjaajaa eripituisiin työsuhteisiin 4.6.2021 alkaen. Alvarin koulu on 170 oppilaan koulu, jossa toimii 1–6 luokkien lisäksi myös Kuortaneen kunnan esiopetusryhmät sekä kaksi erityisluokkaa. Alvarin koulu saa käyttöönsä uudet modernit opetustilat syyslukukauden alussa. Arvostamme joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Koulunkäynninohjaajan tehtäviin kuuluu oppilaiden henkilökohtainen ohjaus. Tarvittaessa ohjaaja toimii myös muissa koulunkäynninohjaajan tehtävissä opettajan työparina.

Kelpoisuusehtona on koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva sosiaali- tai terveysalan kouluasteen tutkinto. Osassa tehtäviä lähihoitajan koulutus katsotaan eduksi. Osa koulunkäynninohjaajista toimii myös apip-ohjaajina.
Käytämme mahdollisesti etähaastattelua hakuprosessissa, joten tarkkailethan sähköpostiasi hakuajan päättymisen jälkeen tämän osalta. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 22.6.2021 12:00. Haku kuntarekry.fi kautta.

Avoinna olevat tehtävät:

1. Koulunkäynninohjaaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 2.8.2021 alkaen. Ko. Henkilö toimii myös apipin/kesähoidon ohjaajana. (38,25 h/vko)
2. Koulunkäynninohjaaja erityisopetusryhmään 2.8.2021-4.6.2022 (22,5 h/vko)
3. Koulunkäynninohjaaja erityisopetusryhmään 2.8.2021-4.6.2022 (22.,5 h/vko)
4. Koulunkäynninohjaaja yleisopetukseen 2.8.2021-4.6.2022 (20 h/vko)
5. Koulunkäynninohjaaja yleisopetukseen 2.8.2021-4.6.2022 (24 h/vko)
6. Koulunkäynninohjaaja esiopetukseen 2.8.2021-28.3.2022 (22,5 h/vko)


KESÄTYÖHAKU

Kuortaneen kunta työllistää kuortanelaisia nuoria, jotka ovat syntyneet 2003–2005 ja ovat täyttäneet 16v työn alettua. Kesätyön jakso on pääsääntöisesti 2 viikkoa ja palkka tältä ajalta on 300€. Työ-päivän pituus on 6h/päivä. 

Työpaikat täytetään tarpeen mukaan. Toiveita ei aina pystytä täyttämään. Työnhaku on avoinna 25.2.-28.3.2021 välisenä aikana. Kaavakkeita on saatavana kunnan nettisivuilta (kuortane.fi/lomakkeet) sekä kunnantalon infopisteestä. Kaavakkeet palautetaan osoitteella: annukka.salminen@kuortane.fi tai Kuortaneen kunta, Keskustie 52, 63100 Kuortane. Kuoreen merkintä kesätyö /Annukka Salminen 

Työpaikat ovat tarkoitettu heille, joilla ei ole muuta työtä kesäksi. 

Lisätietoja kesätyöpaikoista:
Varhaiskasvatus: Avustavat tehtävät pienten lasten hoito- ja kasvatustyössä tai koululaisten kesähoitoryhmässä, merja.ahola@edu.kuortane.fi 

Ympäristöosasto: 2 viikon lisäksi myös 2-4kk työsuhteisiin noin 2–3-henkilöä. Kaikkia paikkoja haetaan samalla kaavakkeelle. Pidempiin työsuhteisiin vaaditaan 18-vuoden ikää ja B-ajokorttia. Palkkaus näissä sovitaan erikseen. Tämän hakemuksen voi palauttaa: arto.ojala@kuortane.fi tai kirjekuoressa kunnan infoon. Kuoreen merkintä Arto Ojala. 

Keskuskeittiö: Hygieniapassi toivottava mari.virtaniemi@kuortane.fi 

Liikuntatoimi: Sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä tuomas.mikkola@edu.kuortane.fi 

Kulttuuritoimi: Sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä annukka.salminen@kuortane.fi 

Avoimeksi jääneitä paikkoja voi tiedustella kesäkuun alussa. Seuraa kunnan tiedotusta. 


Kuortaneen kunnan avoimet työpaikat kuntarekryssä.

Kuortaneen avoimet työpaikat TE-palveluiden sivuilla.