Nuorisotoimen avustukset

Nuorisotoimen avustusten jakoperiaatteet

Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat:

 • Yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.
 • Yleisavustus, joka myönnetään nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.
 • Sivistyslautakunta voi myöntää avustusta myös nuorten vapaille toimintaryhmille. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita.
 • Avustus haetaan erillislomakkeella, jonka mukaan on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. Mukaan tulee liittää myös yhdistyksen säännöt.

Vuosiavustuksen jakoperusteina käytetään seuraavia kriteerejä:

 • Avustus myönnetään toimintaan, ei rakenteisiin
 • Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus
 • Tavoitettujen nuorten määrä
 • Avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus
 • Avustuksen suunniteltu käyttötapa
 • Hakijan omatoimisuus
 • Avustuksen saamisen tarve

Avustuksia haetaan kirjallisesti erillisellä hakulomakkeella, joita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta, sivistysosastolta ja kunnan nettisivuilta. Anomukset liitteineen tulee osoittaa sivistyslautakunnalle, os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuussa kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnan nettisivuilla. Keväällä mahdollisesti jakamatta jääneet avustukset jaetaan syksyllä.

Nuorisoavustusten hakukaavake

Lisätietoa vapaa-aikasihteeriltä: Jonna Hakala, p. 0400 139813, jonna.hakala@edu.kuortane.fi