Nuorisotoimen Avustukset

Nuorisotoimen avustusten jakoperiaatteet

Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat:

 • Yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.
 • Yleisavustus, joka myönnetään nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.
 • Sivistys lautakunta voi myöntää avustusta myös nuorten vapaille toimintaryhmille. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita.
 • Avustus haetaan erillis lomakkeella, jonka mukaan on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. Mukaan tulee liittää myös yhdistyksen säännöt.

Vuosiavustuksen jakoperusteina käytetään seuraavia kriteerejä:

 • Avustus myönnetään toimintaan ei rakenteisiin
 • Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus
 • Tavoitettujen nuorten määrä
 • Avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus
 • Avustuksen suunniteltu käyttötapa
 • Hakijan omatoimisuus
 • Avustuksen saamisen tarve

Hakukaavake