Hoitopaikkojen hakeminen

Lapselle voidaan hakea paikkaa varhaiskasvatuspalveluihin vanhempainpäivärahakauden päätyttyä.
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Varsinainen hakuaika tulevan toimintakauden vapautuviin varhaiskasvatuspaikkoihin on kuitenkin maaliskuun ajan. Uusi toimintakausi alkaa elokuussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa.  Ensisijaisesti haku palveluihin tehdään sähköisesti oheisen linkin kautta. (Tarvittaessa hakemuslomakkeet voi tulostaa oheisten linkkien takaa).

Sähköinen hakemuspaperinen hakemus, sähköinen tuloselvityslomakeTuloselvityskaavake

Varhaiskasvatuslain mukaan paikkaa haettaessa on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli varhaiskasvatuspalvelun tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, paikkaa haetaan niin pian kuin mahdollista.
Kunta pyrkii tällöin järjestämään varhaiskasvatuspaikan lain mukaan viimeistään kahden viikon kuluessa.
Varhaiskasvatuspaikkaa järjestäessämme otamme huomioon perheiden toivomukset mikäli toivotuissa yksiköissä on vapaita paikkoja huomioiden lapsiryhmän ikärakenne sekä aukioloajat. Mikäli lapsella on vuorohoidon tarvetta, paikkana on pääsääntöisesti päiväkoti Kuperkeikka. Lapset ovat arkipäivisin oman ikäryhmänsä ryhmässä, aikaiset aamut, illat sekä mahdollinen yöhoito on Touhutöppösten ryhmässä (mikä on päivisin alle 3 v ryhmä).
Varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä sekä jokaisen toimintakauden alussa eli elokuussa (15.8 mennessä) tulee toimittaa kuntaan tuore tuloselvitys. Tuloselvityslomakkeen liitteenä tarvitaan tositteet palkoista sekä muista mahdollisista tuloista.

Varhaiskasvatusyksiköt on esitelty tarkemmin peda.net -sivuilla.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuspäällikkö
Merja Ahola
merja.ahola@edu.kuortane.fi
puh. 040-5589089
Keskustie 52
63100 Kuortane

Varhaiskasvatusmaksut:
Anne Niemistö 040 5769685
anne.niemisto@kuortane.fi