Hoitopaikkojen hakeminen

Lasta voidaan hakea varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päätyttyä.
Varhaiskasvatuspaikkoihin voi hakea ympäri vuoden. Varsinainen hakuaika tulevan toimintakauden vapautuviin hoitopaikkoihin on kuitenkin maaliskuun ajan. Uusi toimintakausi alkaa elokuussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa. Hoitopaikkoja voi hakea vuoden 2018 alusta lukien sähköisesti. Ellei sähköisen hakemuksen täyttö ole mahdollista, hakemuslomakkeet voi tulostaa oheisten linkkien takaa. Paperisia hakemuslomakkeita saa myös suoraan kaikista varhaiskasvatusyksiköistä, kunnanviraston info-pisteestä sekä varhaiskasvatustoimistosta. Sähköinen hakemusPaperinen hakemus varhaiskasvatukseen , Tuloselvityskaavake

Päivähoitoasetuksen mukaan varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, paikkaa haetaan niin pian kuin mahdollista.
Kunta pyrkii järjestämään hoitopaikan viimeistään kahden viikon kuluessa.
Päivähoitopaikkaa järjestäessämme otamme huomioon perheiden toivomukset mikäli toivotuissa hoitopaikoissa on vapaita paikkoja ja huomioiden ryhmän ikärakenteen sekä aukioloajat. Vuorohoitoyksikkö on päiväkoti Kuperkeikan Touhutöppösten osasto.
Varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä sekä jokaisen toimintakauden alussa elokuussa toimitetaan kuntaan tuore tuloselvitys. Tuloselvityslomakkeen liitteenä tarvitaan tositteet tuloista sekä maksetuista elatusavuista ja syytingistä.

Hoitopaikat on esitelty tarkemmin peda.net -sivuilla.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuspäällikkö Elina Vainionpää
puh. 040-5589089
elinav@kuortane.fi
Keskustie 52
63100 Kuortane

Varhaiskasvatusmaksut:
Osastosihteeri Sirpa Kuha 040-1382661
sirpa.kuha@kuortane.fi