Varhaiserityiskasvatus

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on kunnan oma erityistyöntekijä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana työskentelee Sari Puttonen. Hänen toimipisteensä sijaitsee päiväkoti Kuperkeikassa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) toimii lapsiryhmien arjessa yhdessä päivähoidon työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on tukea perheitä ja ryhmien henkilöstöä lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvissä asioissa, sekä havaita lapsen tuen tarve riittävän varhain.
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä päivähoidon, koulujen, neuvolan, sosiaali- ja perhetyön, terveydenhuollon, puheterapeuttien, kuntoutusohjaajien, Osviitan ja muiden erityispalvelu tahojen kanssa. Erityisopettaja on mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa lapsen päivähoidon arkeen tarvittavia tukimuotoja.

Esioppilaiden erityisopetus sisältyy myös VEOn vastuualueeseen. VEO käy koululla kaksi kertaa viikossa ja tekee yhteistyötä esiopettajien, perusopetuksen opettajien ja erityisopettajien kanssa.

Lasten vanhemmat sekä päivähoidon/koulun esiopetuksen henkilökunta voivat ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan pienissä tai suurissa huolissa.

 

YHTEYSTIEDOT

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sari Puttonen
puh. 040 674 8786

Email: sari.puttonen@edu.kuortane.fi

KUORTANEEN KUNTA/PÄIVÄKOTI KUPERKEIKKA
Koulutie 30
63100 KUORTANE