fbpx

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuslain 5 § mukaan subjektiivinen eli enintään valittavissa oleva oikeus varhaiskasvatuspalveluun, on rajattu 20 tuntiin viikossa. Kunta voi tarjota varhaiskasvatusta tapauskohtaisesti osapäiväisenä tai osaviikkoisena hoitona, mikäli toinen vanhemmista on kotona. Subjektiivinen oikeus ei koske vuorohoitoa, vaan sitä järjestetään edelleen tarveharkintaisesti vain työstä tai opiskelusta johtuvaan palvelun tarpeeseen. Mikäli lapsi on esikoulussa ja toinen vanhemmista on kotona, ei lapsella ole myöskään oikeutta subjektiiviseen varhaiskasvatuspalveluun esiopetuksen lisäksi.

Koululaisten ja erityislasten kesäajan kokopäiväinen ryhmä Alvarin koululla käynnistyy koulujen sulkiessa ovensa. Toiminta on räätälöity varhaiskasvatuspalvelu kuortanelaisille lapsille ja sitä on tarpeen mukaan koko koulujen kesäloman ajan. Toimintaan voivat hakea eskarit, eka- ja tokaluokan oppilaat sekä erityistarpeilla olevat lapset. Palvelu sisältää ateriat, materiaalit sekä mukavaa, ikätason mukaista ohjattua leikkitoimintaa. Koululaisten kokopäivätoimintaa tarjotaan kesällä myös sivukylillä ryhmiksissä ja päiväkodissa aukioloajankohtien puitteissa.

Kaikille varhaiskasvatuksen lapsille laaditaan hoitopaikassa VASU eli varhaiskasvatussuunnitelma. VASU tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa ja siihen varataan riittävästi yhteistä aikaa. VASUn tarkoitus on taata jokaiselle lapselle tavoitteellinen, asiantunteva, yksilöllinen sekä monipuolinen kasvatus. Mikäli lapsella on allergiaa ja/tai ruoka-aineallergiaa, pyydetään tarvittavat terveydenhuollon viranomaislausunnot myös hoitopaikkaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on kunnan oma erityistyöntekijä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajana työskentelee Sari Puttonen. Hänen toimipisteensä sijaitsee päiväkoti Kuperkeikassa. Kunnassa toimii varhaiserityiskasvatuksen moniammatillinen viranomaistyöryhmä, VEKARA, jonka tehtävänä on tehdä yhteistyötä lasten parhaaksi.

Lisää tietoja peda.net -sivustolta

Varhaiskasvatuspäällikkö
Elina Vainionpää
puh. 040 558 9089
elina.vainionpaa@kuortane.fi

Varhaiskasvatusmaksut:
Osastosihteeri Sirpa Kuha
puh. 040-1382661
sirpa.kuha@kuortane.fi