fbpx

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa (APIP)  järjestetään Alvarin, Ylijoen ja Ruonan kouluilla omina ryhminä. Yhteiskoululla toimii isompien lasten APIP-ryhmä tarpeen mukaisesti.
Toiminta on tarkoitettu eskareille, 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille (Kuussoten myönteisellä päätöksellä). Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä klo: 6.45-17.00 välisenä aikana. Kesäaikaan järjestetään Alvarin koulussa kesäajan kokopäiväistä toimintaa, johon tulee hakea erikseen, koska kyseessä on erillinen palvelu APIP-toiminnasta. Lisäksi koululaisia voidaan ottaa kesäajaksi sivukylien ryhmiksiin, mikäli ryhmään mahtuu.
APIP-toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan hoitoajoista riippuen aamupala ja välipala. Tarvittaessa otetaan huomioon ruokailuun liittyvät erityistarpeet.
APIP-toiminta on ohjattua ryhmätoimintaa, jota ohjaavat säännöt ja arvot muovaavat lasten sosiaalista kasvua. Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa vastaavaa monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen olemiseen. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri sekä myös kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen.
Tukea tarvitsevien lasten toiminnassa huolehditaan psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan APIP-toimintaan koko perusopetuksen ajan KuusSoten myönteisellä päätöksellä.

APIP-toiminnan koordinaattorina toimii:
varhaiskasvatuspäällikkö Merja Ahola
puh. 040-5589089
merja.ahola@edu.kuortane.fi

Sähköinen hakemus, paperinen hakemus Tuloselvityskaavake

Koululaisten apip-toiminan+kesähoidon asiakasmaksut