fbpx

Asiakasmaksut

Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen asiakasmaksu.

Lisätietoja maksuperiaatteista saat täältä.

Maksun vahvistamista varten tulee toimittaa perheen tulotiedot kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, muutoin peritään korkein maksu. Mikäli huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa, eikä sitä ole peruutettu ennen päätöksenmukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, huoltajilta peritään puolet kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuksen tuloselvityskaavake  ja tuloselvityksen liitteet ohje

Perheen koko    Korkeimman 289,00 euron maksun tuloraja 1.8.2018 alkaen
2    4802,93
3    5413,93
4    5780,93
5    6147,93
6    6513,93

Valmiuslain aikaiset muutokset koronaviruksen johdosta

Valtioneuvoston mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen suorittamisesta päättävät kunnat, mutta suosittelee, ettei maksuja perittäisi tilanteissa, joissa lapsia hoidetaan nykyisissä poikkeusoloissa kotona. Toiminnan järjestämisen ja perheiden taloudellisen tilanteen kannalta on kohtuullista, että normaaleista asiakasmaksukäytännöistä poiketaan 18.3.2020 alkaen siihen saakka, kuin valmiuslaki on voimassa (tällä hetkellä 13.5.2020 saakka). Valtioneuvosto linjaa myös, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Kuortaneen kunnan varhaiskasvatuspalveluissa toimitaan seuraavasti (Sivistyslautakunnan päätös 26.3.2020 § 28)

1) Huoltajat voivat irtisanoa varhaiskasvatuspaikan valmiuslain aikana ja ko. ajalta ei peritä maksuja. Lapsella on oikeus palata samaan hoitopaikkaan irtisanomisajan jälkeen.
2) Huoltajat voivat irtisanoa koululaisten aamu -ja iltapäivätoimintapaikan (APIP)
valmiuslain aikana ja ko. ajalta ei peritä maksuja. Lapsella on oikeus palata samaan APIP-toimintapaikkaan irtisanomisajan jälkeen

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 7.5.2020 § 45 päättänyt jatkaa valmiuslain aikana voimassaolevaa maksuperiaatteiden muutosta 31.5.2020 saakka. Varhaiskasvatuspalveluissa palataan noudattamaan normaaleja maksuperiaatteita 1.6.2020 alkaen.