Asiakasmaksut

Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen asiakasmaksu.

Lisätietoja maksuperiaatteista saat Kunnallisen varhaiskasvatuksen periaatteet 2024 -tiedostosta.

Maksun vahvistamista varten tulee toimittaa perheen tulotiedot kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, muutoin peritään korkein maksu. Mikäli huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa, eikä sitä ole peruutettu ennen päätöksenmukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, huoltajilta peritään puolet kuukausimaksusta.

Asiakasmaksun määräämistä varten kunnalla on mahdollisuus tarkistaa tulot myös Tulorekisteristä (palkansaajat sekä etuuden saajat), tällöin ei tulotietoja tarvitse toimittaa kuntaan.  Tämä vaatii kuitenkin asiakkaan suostumuksen.  Kaavakkeella on kohta, johon suostumus tulee merkitä.

Varhaiskasvatuksen tuloselvityskaavake ja tuloselvityksen liitteet ohje

Perheen koko    Korkeimman 295,00 euron maksun tuloraja 1.3.2023 alkaen
2    6626,00
3    7750,00
4    8427,00
5    9105,00
6    9780,00