Moniammatillinen yhteistyö

VEKARA-RYHMÄ

Kuortaneen varhaiskasvatuksessa toimii VEKARA eli varhaiserityiskasvatuksen viranomaistyöryhmä.

Työryhmän tehtävänä on toteuttaa ja kehittää yhteistyötä varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen, koulun ja eri kuntoutustahojen kanssa lasten kehityksen ja kasvun tukemiseksi.

Vekara työryhmään kuuluu työntekijöitä neuvolasta, erityispalvelut Osviitasta, sosiaalitoimesta, varhaiskasvatuksesta ja lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä muita kutsuttavia tahoja kuten esim. seurakunnan lastenohjaaja, tulevat esiopettajat, jne.

Vekara toimii myös yhteistyössä vanhempien kanssa, joten päivähoidon alkaessa kysymme lupaa puhua lapsesi kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista Vekarassa tarpeen tullen. Ilmoitathan, jos et halua lastasi koskevista asioista keskusteltavan em. työntekijöiden kanssa.

Varhaiskasvatuslaki mahdollistaa kuitenkin nykyisin varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon siirtämisen salassapidon estämättä. Järjestämisen kannalta välttämätön tieto voi liittyä esimerkiksi lapsen tukitoimiin tai turvallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on oikeus saada tällaista välttämätöntä tietoa muilta varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjiltä tai esim. sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta tai ammattihenkilöltä. Jos lapsi siirtyy toisen varhaiskasvatuksen järjestäjän varhaiskasvatukseen,  järjestämisen kannalta välttämätön tieto voi liikkua vanhan ja uuden järjestäjän välillä.

KUNTOUTUSOHJAUS

Kuntoutusohjaus on osa lapsen moniammatillista varhaiskuntoutusta. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on lapsen yksilöllisen kehityksen tukeminen esim. vahvistamalla lapsen vuorovaikutustaitoja sekä rohkaisemalla ja aktivoimalla lasta erilaiseen toimintaan.

Kuntoutusohjauskäynnit ovat lapsen yksilöllisen kehityksen huomioivia, etukäteen suunniteltuja ja valmisteltuja leikki- ja tehtävätuokioita. Kuntoutusohjaukseen kuuluu myös lapsen perheen ja muun lähiympäristön tukeminen, ohjaaminen ja opastaminen lapsen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa sekä sopeutumisvalmennus.

Kuntoutusohjaukseen hakeutuminen

– lähete perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon taholta
– yhteydenotot eri viranomaisilta
– varhaiskasvatuksen erityisopettajan taholta

Kuntoutusohjauksen asiakkaita ovat esim.

– lapset, jotka tarvitsevat harjoitusta omatoimisuustaitojen osalta

– lapset, joilla on keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia

– lapset, joille sosiaaliset tilanteet ovat haastavia

– kehitysvammaiset ja kehitysviiveiset lapset

Kuntoutusohjauksen asiakkuus ei edellytä diagnoosia