Uudet teknologiat PK-yritysten kehittymisen tukena

Uutta teknologiaa tutuksi ja käyttöön pk-yrityksille

Uusien teknologioiden hyödyntäminen on tuottavuuden ja kasvun kannalta keskeistä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Maaseutualueen yritysten tietoisuudessa ja osaamisessa liittyen uusiin teknologioihin ja digitaalisuuden hyödyntämiseen on usein kehitettävää. Yrittäjien on myös vaikea saada helposti ymmärrettävää tietoa teknologioiden hyödyistä ja käytännön esimerkkejä niiden suomista mahdollisuuksista.

Uudet teknologiat pk-yritysten kasvun kehittymisen tukena -hanke kartoittaa näihin haasteisiin liittyviä tarpeita, lisää tietoisuutta ja auttaa yrityksiä tekemään harkittuja valintoja teknologian hyödyntämisessä. Hankkeessa myös madalletaan yritysten kynnystä tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja kansainvälisten opiskelijoiden kanssa muun muassa parantamalla verkostoitumista ja tekemällä oppilaitosvierailuja.

Hankealue, aika ja rahoitus

Hanketta hallinnoi Alavuden kehitys Oy ja siinä ovat mukana Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Hankeaika on 1.9.2023–31.8.2025. Uudet teknologiat PK-yritysten kehittymisen tukena -hanke toteutetaan Euroopan Aluekehitysrahaston EAKR-ohjelman kautta. Rahoittajina ovat Etelä-Pohjanmaan Liitto sekä hankealueen kunnat.

Lisätietoja hankkeen sivuilta: https://www.uudetteknologiat.fi/