Toimivan yrityksen tuet

Useat julkisen puolen toimijat tarjoavat yritystukia maaseudun kehittämiseen tähtääviin investointeihin. Leader-ryhmät (Kuortaneella Kuudestaan ry) rahoittavat 5 000–100 000 euron investointeja ja ELY-keskukset 10 000–1,5 miljoonan euron investointeja. Tutustu tukiin ja niiden ehtoihin lisää alta sekä tästä linkistä.

Julkisia yritystukia myöntävät lisäksi muun muassa Business Finland sekä Finnvera. Tuet voivat olla avustuksia, takauksia tai lainoja erilaisiin investointihankkeisiin. Haettavia avustuksia ovat esimerkiksi Business Finlandin Energiatuki sekä Kiertotalouden Investointiavustus. Finnveralta haettavia lainoja ovat muun muassa Digitalisaatio- ja innovaatiolaina sekä Ilmasto- ja ympäristölaina. Tämän lisäksi esimerkiksi kansainvälistymiseen tai vientiin tähtääville yrityksille on olemassa erilaisia tukia.

Mikäli tukiasiat mietityttävät, avustamme kaikessa niihin liittyvässä.

 

Yritystoiminnan kehittäminen (toimivat yritykset)

Kuudestaan ry:ltä haettavat tuet:

Leader-kehittämispaketti

 • 3000€
 • Yritys toiminut 2-3 vuotta. Tuetaan noin 3-4pv:n asiantuntijapalveluita, viitekustannus 900€/päivä. Liiketoiminnan kehittyessä samalle hakijalle max. 3 kertaa.

Leader-investointituki

 • 35% kustannuksista
 • Kustannusarvio max. 100 000€. Aineelliset investoinnit (rakennuksen hankinta maapohjineen, rakentaminen, koneet ja kalusto) sekä aineettomat investoinnit (patentit, valmistusoikeudet, ohjelmistot jne.). Investointi pitkäkestoinen (väh. 3v).

Leader-energiatuki

 • 30% kustannuksista
 • Kustannusarvio max. 100 000€. Uusiutuvan energian investoinnit sekä energiatehokkuuden kehittäminen ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla.

 

ELY:ltä haettavat tuet:

ELY:n kehittämistuki

 • 50% kustannuksista
 • Kustannusarvio max. 100 000€. Tuetaan tuotteiden, palveluiden, menetelmien yms. kehittämistä, tutkimusta sekä asiantuntijapalveluita. Ulkopuolisen asiantuntijaosaamisen hankkiminen yhtenä tuen edellytyksenä.

ELY:n mikro- ja pienyritysten sekä monialaisten maatilojen investointituki

 • 20-35% kustannuksista
 • Kustannusarvio 10 000-1 500 000€. Tuetaan aineellisia (koneet ja laitteet, rakentaminen, rakennusten hankinta) ja aineettomia investointeja (tietokoneohjelmistot, pilvipalvelut, patentit jne.) sekä uusiutuvaa energiaa ja biopolttoaineita tuottavien ja myyvien laitosten perustamista ja laajentamista.
ELY:n maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen investointituki
 • 15-35% kustannuksista
 • Kustannusarvio 10 000-2 000 000€. Tuetaan aineellisia (koneet ja laitteet, rakentaminen, rakennusten hankinta) ja aineettomia investointeja (tietokoneohjelmistot, pilvipalvelut, patentit jne.)

ELY:n toteutettavuustutkimus

 • 50% kustannuksista
 • Kustannusarvio max. 50 000€. Tarkoituksena investoinnin teknisten ja taloudellisten edellytysten sekä vaihtoehtojen selvittäminen.

ELY:n mikro- ja pienyritysten sekä monialaisten maatilojen energiatuki

 • 20% (olemassa oleva laitos), 30% (uusi), 50% (biokaasulaitos)
 • Kustannusarvio 10 000-2 000 000€. Uudet kokonaisteholtaan max. 2 MW pienet laitokset sekä olemassa olevat toimivat laitokset, joissa investoinnin seurauksena kapasiteetti lisääntyy. Aineelliset sekä aineettomat investoinnit.