Hanketoiminta

Kuortaneella pyritään elinkeinoelämän kehittämiseen monin tavoin, jonka vuoksi kunta on mukana useissa elinkeinotoimintaa tukevissa hankkeissa. Meneillään olevien hankkeiden avulla pyritään muun muassa sujuvoittamaan työperäistä maahanmuuttoa, tuomaan aluetta ja sen työmahdollisuuksia paremmin esille sekä tukemaan kansainvälisen työvoiman asettautumista asumaan Etelä-Pohjanmaalle. 

Lisätietoja hankkeista löydät hankekohtaisilta sivuilta.