Kesätyötuki

Kunta maksaa kesätyötukea kuortanelaiselle yrittäjälle/yritykselle, kun se palkkaa kuortanelaisen nuoren kesätöihin. Nuoren tulee olla 15-19 vuotias koululainen/opiskelija, ei ammattiin valmistunut, joka työskentelee yrityksessä vähintään noin 1 kk täysipäiväistä työtä vastaavan ajan. Tukea ei makseta yrityksen työllistämästä perheenjäsenestä.

Kesätyötuen suuruus on 250 €/henkilö, joka maksetaan yritykselle toimitettua palkkatodistusta vastaan. Palkkatodistukset tulee toimittaa elinkeinovastaavalle syyskuun loppuun mennessä.

Tarkat ehdot ja lisätiedot:

Aapo Petäjäniemi, elinkeinovastaava, 040 5057802, aapo.petajaniemi@kuortane.fi