Aloittavan yrittäjän palveluseteli

Palvelusetelin tarkoituksena on tukea aloittavaa, ensimmäistä yritystään perustavaa kuortanelaista siten, että seteliä käytetään yrityksen perustamiseen liittyvään paperityöhön ja konsultaatioon kuortanelaisessa tilitoimistossa. Palvelusetelin saaminen edellyttää neuvottelua elinkeinovastaavan kanssa, jolloin selvitetään yrityksen perustajan tiedot ja liikeidea. Lisäksi edellytyksenä on, että perustettava yritys rekisteröidään Kuortaneelle.

Elinkeinovastaavan myöntämää kirjallista setelitoimeksiantoa vastaan tilitoimisto voi veloittaa kuntaa toimenpiteistä sovittujen kustannusten mukaisesti. Palvelusetelin käyttäminen ei poissulje muiden yrityksen perustamiseen liittyvien neuvontapalveluiden (esim. Uusyrityskeskus) käyttöä.