Katselmukset

Rakennus- tai toimenpidelupapäätöksessä määrätään kohteelle tehtävät viranomaiskatselmukset. Katselmuksen tilaaminen on rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla. Katselmukset tilataan rakennusvalvonnasta 0400-179467, tai katja.karonen@kuortane.fi, arkisin klo. 9-15 välillä.

Rakennustyön aloittaminen

Mikäli lupapäätöksessä on määrätty aloituskokous, on se tilattava rakennustarkastajalta ennen rakennustyöhön ryhtymistä (yleensä omakotitalot ja isommat työmaat). Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava aina rakennustarkastajalle. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostillla.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tilataan rakennustarkastajalta tarvittaessa.

Rakennekatselmus

Tilataan rakennustarkastajalta mikäli luvassa on niin määrätty, siinä vaiheessa kun rakennuksessa on pystyssä sekä seinät, että kattorakenteet niin että niiden tuennat ja liitokset pystyy näkemään, eli ennen seinien levytystä.

Käyttöönotto- tai loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa tai rakennelmaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöönotto- tai loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Kaikki lupapäätöksessa määrätyt erityissuunnitelmat ja selvitykset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon ennen loppukatselmusta.