fbpx

Katselmukset

Rakennus- tai toimenpidelupapäätöksessä määrätään kohteelle tehtävät viranomaiskatselmukset. Katselmuksen tilaaminen on rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan vastuulla.

Rakennustyön aloittaminen

Mikäli lupapäätöksessä on määrätty aloituskokous, on se tilattava rakennustarkastajalta ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostillla.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tilataan rakennustarkastajalta.

Käyttöönotto- tai loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa tai rakennelmaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöönotto- tai loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Kaikki lupapäätöksessa määrätyt erityissuunnitelmat ja selvitykset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon ennen loppukatselmusta.