Ympäristönsuojelu

Ympäristölautakunta ja sen alainen viranhaltija huolehtii sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä, ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista; osallistuu kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kunnan muille viranomaisille; huolehtii ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa, edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Ympäristölautakunta jakaa vuosittain yhteisöille (mm. kyläseurat, metsästys- ja kalastusseurat) avustuksia ympäristönsuojelutyöhön talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Avustuksista ilmoitetaan tammi- helmikuussa mm. Viiskunta –lehdessä. Avustusta haetaan lomakkeella, jota saa kunnan puhelinvaihteesta ja ympäristöosaston
toimistosta.

Viranhaltijan yhteystiedot

Kuortaneen kunnalla ja Alavuden kaupungilla on yhteinen ympäristöpäällikön virka. Työaika jaetaan siten, että viranhaltija on Kuortaneella pääsääntöisesti maanantaina ja tiistaina ja Alavudella keskiviikosta perjantaihin sekä jokaisen kuukauden viimeisen tiistain.

Jukka Kotola
Kuortaneen kunta / Ympäristöosasto
Keskustie 52
63100 KUORTANE
puh. 0400-012 129
email: jukka.kotola(at)kuortane.fi

Jukka Kotola
Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut
Taitotie 1
63300 Alavus
puh. 0400-012 129
email:jukka.kotola(at)alavus.fi