fbpx

Kortesmäki

Vaihtelevia tontteja kuntakeskuksen lähellä Kantatie 66:n itäpuolella. Alueen tonteilla on hyvä puustoinen metsäpohja ja alueen itälaidalla myös rinnetontteja! Tontit ovat pääosin 1300-1500 m2 ja rakennusoikeus 0,2 x pinta-ala. Mikäli haluat reilusti isomman tontin Kortesmäestä, voit ostaa kaksi vierekkäistä vapaata tonttia!

Muilla kyläalueilla on myynnissä useita erillistontteja sekä kunnalla että yksityisillä.