Rakennusvalvonta ja kaavoitus

Rakennuslupa

Kuortaneella on käytössä sähköinen rakennuslupajärjetelmä, jolla ensisijaisesti haetaan kaikki luvat, niin rakennusluvat, toimenpideluvat kuin myös ilmoitukset. Jos tarvitset apua se käytössä soita 0400-179467 ( ark. 8-15) tai laita viestiä katja.karonen@kuortane.fi.

Rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen oleellisiin korjaus- tai muutostöihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos vaatii myös rakennusluvan. Rakennushankkeen suunnittelijan tai luvan hakijan on hyvä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin selvitetään mm. että hanke on kaavamääräysten mukainen, keitä naapureita tarvitsee kuulla, tai onko tarvetta muiden viranomaisten lausunnoille, suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamisluvalle.

Lupamenettely eli aika hakemuksen jättämisestä lainvoimaiseen rakennus- tai toimenpidelupapäätökseen on ruuhka-aikana (kevät-kesä) noin 2-4 viikkoa. Lupahakemuksen puutteellisuus pidentää käsittelyaikaa.

Rakennuslupaa voi hakea Lupapisteestä

Naapurin kuuleminen-lomake

Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja -lomake

Kosteudenhallintasuunnitelma -lomake

Vastaava työnjohtaja-lomake

Luettavaa rakentajalle: muista turvallisuus työmaalla, kopioi linkki tästä ja liitä hakukenttään!

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/TSH_pientalorakennuttajan_tyoturvallisuusopas_FI.pd

Rakennusvalvonnan taksat2021

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan esimerkiksi seuraaviin hankkeisiin:

– jätevesijärjestelmä
– maalämpöjärjestelmä
– rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminen
– kattomuodon muuttaminen
– säilytys- ja varastointialue

Puistomuuntamot eivät enään tarvitse toimenpidelupaa, sen sijaan voit toimittaa alla olevan lomakkeen rakennusvalvontaan, täytettynä liitteineen.

Puistomuuntamo ilmoitus

Luvan tarpeeseen saattaa vaikuttaa se onko rakennuspaikka asemakaava-alueella vai kaava-alueen ulkopuolella.

Toimenpidelupaa voi hakea Lupapisteestä

Jätevesi asiakirja

Maalämpö

Ympäristöministeriö on julkaissut Energiakaivo-oppaan jossa on suosituksia maalämpöjärjestelmien toteutukseen.

Ilmoitusmenettely

Kirjallisella ilmoituksella voidaan hyväksyä:

Kaava-alueella ja rantavyöhykkeellä

Olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvä, 7-15 m2 suuruinen, lämpöeristämätön kevytrakenteinen rakennelma. Esim. puuvaja, varasto, käymälä tai huvimaja. Enintään 20 m2 suuruinen erillinen katos, esim. grillikatos tai varastokatos. Katoksessa seinien pinta-alasta on vähintään 1/3 oltava aukkoa. Rakennukseen kiinni tuleva katos (esim. katettu terassi) vaatii toimenpideluvan.

Kaava-alueen ulkopuolella haja-asutus alueella

Olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvä, lämpöeristämätön, enintään 15 m2 suuruinen rakennelma. Esim. puuvaja, varasto, huvimaja voidaan rakentaa ilman toimenpide tai ilmoitusmenettelyä huomioiden kuitenkin määräysten mukaiset etäisyydet naapurin rajaan ja rakennuksiin. Niiden on myös sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille
kohtuutonta haittaa.

Saunarakennus vaatii koosta riippumatta aina rakennusluvan.

Ilmoituksen voi tehdä Lupapisteessä