Korjausavustus ARA

Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin

Korjausavustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta  ympärivuotisesti.
ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi  henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen sekä omistaa asuinrakennuksen, asunnon tai asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa.
Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Korjausavustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja.

Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Avustuksen hakija voi hakea korjausavustusta kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi sekä sieltä löytyy myös tarkempia tietoja avustettavista toimenpiteistä sekä lomakkeita. Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä.
Hakemuksen voi tehdä myös paperisena ja lähettää ARA:aan.

Korjausavustusten puhelin- ja sähköpostipalvelu

ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten puhelin- ja sähköpostipalvelu. Palvelunumeroon ja korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastaa kulloinkin päivystysvuorossa oleva ARAn korjausavustuksia käsittelevä asiantuntija.
Henkilö- ja yhteisöasiakkaille on oma palvelunumeronsa, josta voit kysyä apua ja neuvoja ARAn myöntämistä korjausavustuksista.

Palvelun yhteystiedot:
Puhelin: henkilöasiakkaat 029 525 0818
yhteisöasiakkaat 029 525 0918 (taloyhtiöt)

Sähköposti: korjausavustus@ara.fi

Palveluajat: ti-ke klo 9-11 ja 12-15
Palvelu on tarkoitettu korjausavustusta hakeville asiakkaille.

Etelä-Pohjanmaan alueella asuntojen korjausneuvontaa antaa Vanhustyön keskusliitosta rakennusmestari Timo Haakana, puh. 0400 260962 tai timo.haakana@vtkl.fi