Jätehuolto

Ympäristölautakunta ja ympäristöpäällikkö valvovat ympäristönsuojelu- ja jätelain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista toimialueellaan. Valvonnan keinoina käytetään tarkastuksia, neuvontaa, valistusta ja tiedottamista. Pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa ja teettämisuhkaa, voidaan käyttää jos muut keinot eivät riitä. Roskaamisasioissa ympäristölautakunta voi määrätä kirjallisen kehoituksen jälkeen roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Roskaamisasia tuodaan ympäristölautakuntaan pääsääntöisesti kirjallisena.

Jätelaissa on määrätty, että kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä siihen rinnastettavan muun kuin vaarallisen jätteen kuljetus. Tämä tarkoittaa samaa kuin kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Lakeuden Etappi Oy on perustettu hoitamaan juuri tätä lakisääteistä velvoitetta Kuortaneen kunnan puolesta. Lakeuden Etapin jäteasema palvelee asiakkaita Tuottajantiellä perjantaipäivisin.

Jätehuoltolinkkejä

Lakeuden Etappi Oy
Kuortaneen jäteasema

Jäteastian tyhjennysvälin muutosta haetaan kirjallisesti Lakeuden jätelautakunnalta, pidennys edellyttää pääsääntöisesti biojätteen erilliskeräilyä ja kompostointia. Jätehuoltoon liittyviä hyödyllisiä lomakkeita voi ladata Lakeuden jätelautakunnan sivuilta: Lakeuden jätelautakunta