Ohjeita ja lainsäädäntöä

– Kuortaneen kunnan rakennusjärjestys, voimassa 14.12.2004

– Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL

– Maankäyttö- ja rakennusasetus MRA

– Suomen rakentamismääräyskokoelma http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset

– Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 (Finlex) Finlex

– Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013 (Finlex) Finlex

– Ympäristöministeriön asetus energiatehokkuuden parantamisesta rakennuksen korjaus- ja muutostöissä 4/2013 1.9.2013 alkaen  Energiatehokkuus_huomioon

– Henkilöasiakkaan rakentamisilmoitus verottajalle 1.7.2014 lähtien Rakentamisilmoitus

– Rakentajan muistilista – kotitalous rakentajana (Verohallinnon ohje) Rakentajan muistilista

– Yritysten ja yhteisöjen rakentamisilmoitukset Verohallinnolle Rakentamisilmoitus

– Kuluttajien energianeuvonta -sivustolta tietoa rakentajalle ja remontoijalle Motiva

– Maanmittauslaitoksen verkkopalvelu http://www.maanmittauslaitos.fi/