Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella (myös ranta-asemakaava) tai yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamisen takia tarpeelliseen maanrakennustyöhön tai puiden kaatoon. Lupaa ei tarvita myöskään vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteen vähäisyys arvioidaan tapauskohtaisesti kuitenkin niin, että noin 10 puun kaato on normaalia puutarhanhoitoa.

Maisematyölupaa voi hakea Lupapisteeltä