Yksityistiet

Kuortaneen kunnan alueella on erilaisia teitä. Kantatie ja seututiet kuuluvat kokonaan valtion hallintaan, asemakaavatiet ovat pääasiassa kuntakeskuksen ja mäyryn taajamassa ja kuuluvat kiinteistöpäällikön hallinnoimaan alueeseen, lisäksi kunnan hoidossa paljon yksityisteitä ja lisäksi on lukematon määrä erilaisia yksityisiä ajouria, joilla kuljetaan muunmuassa talojen pihoihin jotka kuuluvat suoraan yksityisille kiinteistöiden omistajille.

Kunta ei hallinnoi ainuttakaan yksityistietä, mutta montaa se hoitaa! Kunnan hoidossa olevien teiden pitää täyttää ainakin seuraavat kriteerit: Vakituisen asumisen rakennuksia pitäis löytyä vähintään 3 kpl, (eli hoidossa voi olla myös osa tiestä), tiellä pitäisi olla vähintään 1km pituutta, lisäksi tie tulee olla siinä kunnossa että tietä voi hoitaa.

Kunta kilpailuttaa näille teille aurausviittojen laiton ja pois keräämisen, talviaurauksen, tarvittaessa polanteen poiston, kevät- ja syys lanauksen, sorastuksia sekä hätäapusoraa äkillisiin tarpeisiin, tasapuolisesti kokokunnan alueelle jaettuna, sekä suolauksen enintään kertaalleen kesässä, sopiviksi katsotuilla ja asutuilla alueilla. Tarvittaessa kunnan puolesta vaihdetaan hajonneita rumpuputkia ja tehdään muita pikakorjauksia.

Tiekunnan oma tehtävä on ylläpitää ja hoitaa tietä kunnantoimien lisäksi niin että, urakoitsijat joilta kunnan tilaamat työt on tilattu pystyvät työnsä tekemään vaarantamatta omaaturvallisuuttaan ja hajottamatta työkoneita. Tiekunnan tulee siis huolehtia tien peruskunnosta ja sille teetettävistä isommista remonteista, joihin on usein saatavissa rahoitusta muiltatahoilta (ELY, Metsäkeskus) ja joihin kuntakin saattaa osallistua budjettiin varatun määrärahan puiteissa. Tiekunta voi aina itse tilata omalle tielleen lisäsorastusta omaan lakuunsa, mikäli tuntuu että se mitä kunnalta saadaa ei riitä!

Tiekunnan tulee huolehtia itse omasta hallinnostaan yksityistielain mukaisesti ja huolehtia että oikeat tiedot on toimitettu

1. Maanmittauslaitokselle https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

2. Digiroadiin  https://yksityistie.vaylapilvi.fi/

3. Metsä keskuksen kartta sivustolla https://storymaps.arcgis.com/stories/04cefb6993254e5ab4fdec5bc0f129cb

Austuksista: Elyltä on viimevuosina saatu kivasti kunnostusrahaa muutamille teille ja silloille, tälle vuodelle 2024 rahat on suunnattu siltoihin ja losseihin. Vain jo aijemmin rajhoitus päätöksen saaneet voivat saada tien perusparantamiseen rahaa. Metsä teille rahoitusta voi saada metsäkeskuksen kautta. Kunta osallistuu tänä vuonna niihin prjekteihin jotka ovat ely.ltä päätöksen saaneet sekä todennäköisesti perkaa muutamantie ojia ja korjaa rumpuja.

Auraus alueet 2023-2026 kuljettajat