fbpx

Kuortaneen liikuntastrategia

Kuortaneen kuntaan laaditaan tämä vuonna liikuntastrategia visioimaan lähitulevaisuuden liikuntatoimintaa. Strategiatyö toimii jatkumona v.2017 hyväksyttyyn kuntastrategiaan vuosille 2017-2025 sekä vuonna 2018 laadittuun Kuortaneen kulttuuristrategiaan vuosille 2018-2021. Liikuntastrategiatyö on jo alkanut, ja yleiseen kuulemistilaisuuteen kutsutaan kaikki yhdistykset sekä asiasta kiinnostuneet henkilöt tai tahot.

Kuulemistilaisuuden jälkeen perustetaan liikuntastrategiatyöryhmä, joka tarkentaa tulevaisuuden visiota Kuortaneen liikunnasta. Suunnitelmatyötä voidaan tarkentaa mahdollisella kansalaiskyselyllä. Strategiatyössä selvitetään liikuntapalveluiden nykytila sekä eri-ikäisille kuntalaisille tarjottavien liikuntamahdollisuuksien riittävyys ja laatu. Lisäksi työssä selvitetään liikuntaa tai muuta vastaavaa toimintaa tarjoavien yhdistysten tai muiden tahojen toimintaedellytykset kunnassa. Selvitystyön avulla etsitään keinoja houkuttelevien, laadukkaiden, monipuolisten ja edullisten liikuntapalveluiden turvaamiseksi kuntalaisille tulevinakin vuosina. Tavoitteet keskittyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, liikuntapaikkarakentamisen ja tarjonnan monipuolisuuteen sekä urheilu- ja harrastustoiminnan edistämiseen (huippu-urheilu, lasten ja nuorten urheilu, urheilutapahtumat, harrastetakuu). Erityisesti huomiota kiinnitetään vähän liikkuvien kuntalaisten toimintaedellysten parantamiseen eri tavoin, periaatteella “liikunta on kaikkien kansalaisoikeus”.

HUOM! Strategiatyö jatkuu elokuussa ja alkusyksyyn mennessä luodaan suunnitelma keskeisistä visioista sekä tavoitteista tulevaisuuden liikunnasta yhteistyössä sivistyslautakunnan kanssa.

Strategiatyön eteneminen

  • avoin kuulemistilaisuus ke 6.3.19 klo 18-20 kunnantalolla
  • liikuntastrategiatyöryhmän perustaminen ja suunnittelutyö (aloittaa elokuussa)
  • kansalaiskysely (tarvittaessa)
  • liikuntastrategian laadintaa (visiot, tavoitteet, toimet, tahot)
  • sivistyslautakunta, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät ohjelman
  • ohjelma käynnistyy 2019 aikana

Lisätietoja saat kunnan liikuntasihteeriltä Tuomas Mikkolalta, puh. 040-6317 442, email tuomas.mikkola@kuortane.fi