fbpx

Liikuntatoimen tuet ja avustukset

Sivistyslautakunta tukee vuosittain kuortanelaisia urheiluseuroja ja -järjestöjä sekä muita liikuntatoimintaa tarjoavia yhteisöjä ja ryhmiä myöntämällä avustusta urheilu- ja liikuntatoimintaan. Avustusmuodot ovat perus-, toimitila-, koulutus- ja erityisavustus. Alla on kerrottu tarkemmat hakuohjeet.

Avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuussa kunnan virallisessa ilmoituslehdessä sekä kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla. Tämän lisäksi koulutus- ja erillisavustuksia voi hakea ympäri vuoden. Vuosittain muistetaan myös stipendein ansioituneita urheilijoita sekä valitaan Kunnon Kuntalainen.

Avustusperusteita päivitetään vuoden 2020 aikana, joissa tullaan monipuolisemmin huomioimaan eri ikäryhmille tarjottavaa liikuntatoimintaa (alle 18.v, ikäihmiset, perheet, erityisryhmät, koululaisliikunta, harrastekerhot jne.) sekä vähennetään kilpaurheilun painotusta.

Tulosta tästä hakukaavake sekä liikuntatoimen liite perusavustukseen. Kaikkien avustusten kohdalla hakijan on täytettävä hakukaavake, jota täydennetään esimerkiksi vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen. Hakijan on esitettävä arvio avustuksen käytöstä mahdollimman tarkasti. Avustuksen käyttö ja kohdentuminen on osoitettava tarkistuksessa jälkikäteen pyydettäessä. Lisätietoja saat liikuntasihteeriltä.

1. Perusavustus

 • Perusavustusta voivat hakea kuortanelaiset liikunta- ja urheiluseurat, joiden toiminta on sääntöjen mukaan pääosin liikuntaan tai urheiluun kohdistunutta.
 • Avustusta myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman mukaan.
 • Perusavustusta jaettaessa huomioidaan opetusministeriön ohjeen mukaan seurojen taloudellinen tila eli avustuksen tarve, toiminnan määrä, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys.
 • Perusavustusta haetaan avustuslomakkeella, johon tulee liittää mukaan toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Näiden liitteiden lisäksi liikunta- ja urheiluseurojen on liitettävä mukaan taulukko, jossa on poimittu talouden tunnusluvut edellisen vuoden tilinpäätöksestä sekä pisteytetty osallistujien, tapahtumien ja koulutettujen henkilöiden määrä.
 • Avustukset on haettava määräaikaan mennessä ja hakemusta voi täydentää liitteiden osalta kahden viikon ajan.

 

2. Toimitila-avustus:

 • Avustusta voivat hakea kuortanelaiset liikunta- ja urheiluseurat.
 • Avustusta haetaan hakukaavakkeella sekä vapaamuotoisella liitteellä keväisin. Hakemuksesta tulee ilmetä mihin tiloihin avustusta haetaan. Lisäksi tulee selvittää edellisen vuoden osalta tilavuokrakulut.

 

3. Koulutusavustus:

 • Koulutusavustusta voivat hakea kuortanelaiset järjestöt sekä yhdistykset liikunta- ja urheilutoimintaan.
 • Avustusta voi hakea ympäri vuoden takautuvasti koulutuskuluihin. Avustusta haetaan hakukaavakkeella sekä vapaamuotoisella liitteellä.
 • Koulutusavustusta myönnetään järjestö-, toimitsija-, valmentaja-, ohjaaja- tai tuomarikoulutukseen.

 

4. Erityisavustus

 • Avustusta myönnetään urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämiskuluihin, liikuntavälineisiin tai muuhun matalan kynnyksen harrastustoimintaan.
 • Avustusta voi hakea ympäri vuoden hakukaavakkeella sekä vapaamuotoisella liitteellä.
 • Avustuksen saajan on pyydettäessä toimitettava avustuksen käytöstä toiminta-ja/tai tiliselvitykset.

 

Liikuntatoimen urheilijastipendit

Urheilija-stipendit jaetaan vuosittain voimassa olevan stipendisäännön mukaan. Ehdotukset stipendien saajista perusteluineen voi lähetetään marraskuun puoleen väliin saakka liikuntatoimeen: tuomas.mikkola(at)kuortane.fi.

 

Kunnon Kuntalainen – tunnustus

Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PLU) käynnistämä Kunnon Kuntalaisen valinta suoritetaan vuosittain Kuortaneen sivistyslautakunnan toimesta. Palkitsemisen tavoitteena on edistää kunto-, harraste- ja terveysliikunnan arvostusta sekä terveellisiä elämäntapoja. Kuortaneen kunnan liikuntatoimi on pyytänyt esityksiä Kunnon Kuntalaisista. Kyseisen tunnustuksen voi saada vain kerran, ja kuntalaisen tulee olla esimerkillinen toiminnassa kunto- ja terveysliikunnan sekä fyysisen kulttuurin alueella;

 • toimimalla aktiivisena kunto- ja terveysliikunnan tiedottajana.
 • toimimalla aktiivisena talkoolaisena.
 • harrastamalla itse esimerkillisen aktiivisesti kunto- ja terveysliikuntaa.
 • toimimalla aktiivisesti vetäjänä lapsille, nuorille tai aikuisille tarkoitetussa liikunnassa.
 • toimimalla muuten aktiivisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin hyväksi.

Kunnon kuntalainen -arvonimen saaneiden henkilöiden nimet löydät tästä. Vapaamuotoisia esityksiä perusteluineen voi lähettää marraskuun puoleen väliin saakka liikuntatoimeen: 040-631 7442 tai tuomas.mikkola(at)kuortane.fi.