Liikkumisen tukirahasto

Kuortaneen liikuntatoimi myöntää avustusta lasten ja nuorten liikunnallisten harrastusten tukemiseksi. Avustus on suunnattu erityisesti lapsiperheille, jonka lapsen tai nuoren harrastamisen mahdollisuudet ovat vaarantuneet toimeentulosta, työttömyydestä tai muusta sosioekonomisen aseman muutoksesta johtuen. Tukirahat tähän rahastoon on kerännyt ja lahjoittanut liikuntatoimelle Annu Ridanpää-Taittonen syntymäpäivänään 19.04.2022. Kiitos Annu! Tukea on mahdollista hakea ja saada niin kauan kuin jaettavia varoja on.

Tukea voi hakea kausimaksuista, harrastusvälineiden hankinnoista, valmennus/liikuntaleirille osallistumisesta tai harrastukseen kulkemisesta aiheutuviin kuluihin. Samalla lomakkeella voi hakea tukea useammalle perheen lapselle tai nuorelle.

Hakemukset käsitellään vähintään kahden kuukauden välein ja tukipäätökset tekee kunnan liikuntasihteeri. Liikuntasihteeri voi tarvittaessa konsultoida sosiaalitoimea, seuroja tai muita liikuntaa järjestäviä ja perheitä tukevia tahoja hakemuksen oikeellisuuden ja tarpeellisuuden varmistamiseksi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä hakemuksen tietoja kuten myönnettyjä summia jaeta ulkopuolisille.

Hakemuslomakkeen ja tarkemmat tiedot löydät täältä.

Jos haluat olla mukana tukemassa lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia, tai sinulla on aiheeseen liittyen muuta kysyttävää,ole yhteydessä kunnan liikuntasihteeriin

040-631 7442 tai liisa.reinola@edu.kuortane.fi