Urheilustipendit

Liikuntatoimen urheilijastipendit

Urheilijastipendit jaetaan vuosittain voimassa olevan stipendisäännön mukaan, jonka näet alla.
Ehdotukset stipendien saajista perusteluineen tulee lähettää perjantaihin 15.11.2024 mennessä.

Ehdotukset tulee lähettää SÄHKÖISEN LOMAKKEEN KAUTTA tai tulostamalla lomake ja palauttamalle vapaa-aikasihteerille. Sähköinen lomake on auki 1.10.-15.11. Paperilomakkeet löydät myös kunnantalolta. Paperinen lomake tulee olla toimitettuna kunnanvirastolle 15.11. mennessä.

URHEILIJOIDEN STIPENDIOHJESÄÄNTÖ

 1. Urheilijan on oltava kirjoilla Kuortaneen kunnassa tai edustettava paikallista urheiluseuraa.
 2. Stipendiin oikeuttava tulos on saavutettava olympialajeissa tai muussa valtakunnallisesti
  merkittävässä lajissa.
 3. Stipendi maksetaan täytenä yli 18 – vuotiaiden, sekä paraurheilijoiden sarjoissa. Stipendisumma
  määräytyy sarjatason, ei urheilijan iän, mukaan.
 4. Urheilijan tai joukkueen tulee sijoittua Olympialaisissa, MM-, EM-, Pohjoismaiden mestaruus-
  (myöhemmin PM) tai SM-kilpailuissa kolmen parhaan joukkoon.
 5. Olympia-, MM- ja EM-tason stipendin suuruus on 1. sijasta 800 €, 2. sijasta 700 € ja 3. sijasta 600 €.
 6. PM-tason stipendin suuruus on 50 % kohdassa 5. mainituista summista.
 7. SM-tason stipendin suuruus on 1. sijasta 300 €, 2. sijasta 200 € ja 3. sijasta 100 €.
 8. SM-tason joukkuekilpailuista vastaavat stipendit ovat 1. sijasta 200 € / urheilija, 2. sijasta 150 € /
  urheilija ja 3. sijasta 75 € / urheilija.
 9. 15–18 – vuotiaiden, ikämies/nainen sekä veteraaniurheilijoiden sarjoissa stipendisumma on 1.
  sijasta 100 €, 2. sijasta 75 € ja 3. sijasta 50 €. Alle 15 – vuotiaiden sarjoista ei myönnetä stipendejä.
 10. Stipendi voidaan myöntää erityisestä syystä urheilijalle myös silloin, kun hänellä on hyviä tuloksia
  tai näyttöjä kansallisesti tai kansainvälisesti kovatasoisesta kilpailusta. Tällöin stipendin summa on
  50 € SM – menestyksestä, 100 € PM / EM – menestyksestä ja 150 € olympiamenestyksestä.
  Esimerkiksi
  a. Edustuspaikka Olympialaisiin
  b. Kisamenestys MM-, EM-, PM- tai SM-kisoissa
  c. Joukkuelajeissa valinta maajoukkueeseen tai valinta Itä-Länsi otteluun
 11. Samalla urheilijalla on oikeus vain yhteen stipendiin kalenterivuoden aikana. Stipendi maksetaan
  parhaan saavutuksen mukaan. Muut mahdolliset saavutukset eivät vaikuta summan suuruuteen
  korottavasti tai vähentävästi.
 12. Myönnetty stipendisumma maksetaan urheilijan osoittamalle tilille seuraavan kalenterivuoden
  aikana.
 13. Stipendi anotaan kunnan verkkosivuilta tai kunnan infopisteeltä löytyvällä lomakkeella ilmoitettuun
  määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen tulleita stipendiehdotuksia ei hyväksytä. Stipendien
  jakamisesta päättää sivistyslautakunta talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Sivistyslautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt stipendisäännön 21.02.2024.

 

URHEILUSTIPENDIN HAKEMUSLOMAKE:

 1. Urheilijan nimi
 2. Urheilijan ikä
 3. Urheilijan laji
 4. Onko kyseessä…
  1. Yksilömenestys
  2. Joukkuemenestys
 5. Stipendiin oikeuttava kisamenestys
 6. Mistä sarjasta menestys on tullut?
  1. Juniorisarja (15-18v)
  2. Aikuisten/yleinen sarja (yli 18v)
  3. Ikämies/nainen tai veteraanisarja
 7. Mielestäni urheilija on oikeutettu stipendiohjesäännön mukaiseen summaan:
 8. Muu mahdollinen menestys samalla henkilöllä
 9. Ehdottajan nimi
 10. Ehdottajan yhteystiedot tarkentavia kysymyksiä varten
 11. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi